Code geel: Er is in Flevoland momenteel een waarschuwing van kracht.   Lees meer

Werkzaamheden

Anthony Fokkerweg en aansluiting 9

Locatie

Verbindingsweg N727 bij Lelystad Airport met een halve aansluiting (afslag 9) op de A6.

Periode

Deze werkzaamheden staan gepland voor de periode 2018 - 2021.

ANTHONY FOKKERWEG (N727) EN AANSLUITING 9

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is een betere bereikbaarheid nodig. Daarom werkt de Provincie Flevoland, samen met het Rijk, gemeente Lelystad en het regionale bedrijfsleven, sinds 2016 gefaseerd aan een aantal infrastructurele projecten.

1e DEEL ANTHONY FOKKERWEG

Eén van deze projecten is de aanleg van een ontsluitingsweg. Deze weg loopt vanaf de Larserweg (N302), langs de Meerkoetentocht naar de Talingweg. Op 13 november 2017 is de weg, ook wel het eerste deel van de Anthony Fokkerweg genoemd, opengesteld voor verkeer. Het eerste deel van de Anthony Fokkerweg zorgt voor een toegang naar de nieuwe luchthaventerminal aan de noordwestzijde van de start- en landingsbaan. Daarnaast ontstaat er ook een verbinding met Lelystad Airport Businesspark en de circuits en bedrijven aan de Talingweg. Langs de Anthony Fokkerweg is ook een fietspad aangelegd, welke vanaf augustus 2018 kan worden gebruikt door fietsers.

2e  DEEL ANTHONY FOKKERWEG EN AANSLUITING 9 OP DE A6

De aanleg van de verbindingsweg N727, het tweede deel van de Anthony Fokkerweg, start in februari 2020. Deze weg verbindt het eerste deel van de Anthony Fokkerweg met de snelweg A6. Er wordt een aansluiting op de A6 gemaakt, met een toe- en afrit naar Almere. Er komt een viaduct over de A6, waarbij de Anthony Fokkerweg wordt doorgetrokken naar de Talingweg. De Meerkoetenweg wordt gepasseerd met een rotonde. Om de waterhuishouding weer op orde te maken wordt de Hollandse Tocht omgelegd en ter hoogte van de nieuwe Dwarstocht komt een verbinding (duiker) onder de A6 te liggen. De nieuwe aansluiting zorgt voor een betere verdeling van het verkeer en vermindert daarmee de verkeersdruk bij aansluiting 10 Lelystad Centrum. Daarnaast verbetert de aanleg van deze aansluiting de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen en Lelystad Airport. Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden uit in opdracht van Provincie Flevoland.

RECHTSTREEKSE BUS

Naast veranderingen in het gebied rondom de luchthaven, neemt Provincie Flevoland samen met de gemeente Lelystad ook OV-maatregelen bij NS-station Lelystad Centrum. Langs de huidige weg komt een vrijliggende busbaan waar een snelle en elektrische bus je binnen 15 minuten van het station naar de luchthaven (en vice versa) brengt. Daarmee ontstaat een goede aansluiting met het openbaar vervoer van minstens twee bussen per uur naar Lelystad Airport. Daarnaast wordt de bushalte bij het station aangepast, zodat een herkenbare haltevoorziening voor de luchthaven ontstaat.

VERBREDING A6 ALMERE OOSTVAARDERS – LELYSTAD

Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen. Daarom vergroot Rijkswaterstaat de capaciteit van de weg door deze over een lengte van 16 km te verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Dit moet zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Bovendien zijn zowel Flevoland, Noord-Nederland, de Randstad en Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar. Lees meer op www.rijkswaterstaat.nl/a6lelystad.

 

Hoe

Waarom

  • Een betere verdeling van het verkeer, wat de doorstroming en de bereikbaarheid van het gebied bevordert.
  • Minder verkeersdrukte bij afslag 10 Lelystad.
  • Door de OV-maatregelen bij Lelystad Centrum rijden straks minstens twee bussen per uur naar Lelystad Airport.

Planning

In februari starten de eerste voorbereidende werkzaamheden langs de A6. Dit betekent dat er bomen gekapt worden en grondwerkzaamheden uitgevoerd aan de westkant van de A6. In een korte periode (half april tot half juni) zal er extra reistijd ontstaan op de A6 om het viaduct te bouwen. In deze periode worden de vier rijstroken naar één kant gebracht en geldt er een snelheidsbeperking van 70km/uur. Later dit jaar vinden de werkzaamheden bij de Talingweg en Meerkoetenweg plaats. Begin 2021 zijn de werkzaamheden gereed.

Wanneer zijn we klaar?

November 2017 Eerste deel Anthony Fokkerweg geopend.
December 2018 Selectiefase afgerond. Geschikte bedrijven beginnen nu met het opstellen van inschrijvingsdocumenten.
Zomer 2019 Bekend welk bedrijf de werkzaamheden gaat uitvoeren.
Februari 2020 Eerste werkzaamheden voor het aanleggen van het tweede deel van de Anthony Fokkerweg en de aansluiting op de A6.
Begin 2021 Werkzaamheden tweede deel Anthony Fokkerweg gereed en de aansluiting op de A6 gereed.

Delen op social media

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor algemene vragen kunt u het beste contact opnemen met Provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevowegen.nl.