Werkzaamheden

De Grote Trap

Locatie

langs de Wulptocht, tussen de Ibisweg en de Schollevaarweg (Zeewolde)

Periode

april 2018 - september 2019

De Grote Trap is zo’n 10 kilometer lang en 100 meter breed. Het ligt tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold bij Zeewolde. Wanneer het gebied toegankelijk is gemaakt, fietst u straks tussen koeien en meanderend water vol planten en kleine dieren. U kunt picknicken langs de route en vissen langs de waterkant. Vogelaars kunnen in uitkijkhutten kijken naar akker- en struweelvogels. Fietsen over de Grote Trap brengt u langs prachtige ruigtes, kleurrijke bloemenvelden en typische Flevolandse vergezichten. Tijdens een tocht over de Grote Trap leert u Flevoland pas écht kennen.

Fietsen

Het fietspad is straks bereikbaar via de nieuw aan te leggen parkeerplaats bij de Vogelweg en bij de Kop van het Horsterwold. Dit is aan het begin en het eind van de fietsroute. De Grote Trap kruist de Vogelweg, Ibisweg en Schollevaarweg. Automobilisten worden geattendeerd op overstekende fietsers. Daarnaast wordt de aansluiting zo ontworpen dat fietsers niet zomaar de weg op kunnen rijden.

Koeien

De koeien die er komen zijn van het ras Hereford. Dit ras staat bekend als rustig en vriendelijk.

Faciliteiten

Er komen enkele schuilhutten voor fietsers die in een regenbui terechtkomen. Daarnaast worden er picknickbanken geplaatst.

 

 

Hoe

Waarom

  • ontwikkeling van een recreatieve fietsroute tussen de fietsbrug over de A6 en natuurgebied Horsterwold

Planning

De werkzaamheden starten eind september 2017 en zijn naar verwachting in september 2019 gereed. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Ploegam. In het najaar van 2017 wordt begonnen met het grondwerk voor de natuurvriendelijke oevers, geulen en slikken. Een deel van de afgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van het fietspad. Deze werkzaamheden duren tot en met maart 2018. Daarna liggen de werkzaamheden stil in verband met het broedseizoen. In september 2018 worden de werkzaamheden weer opgepakt en wordt het fietspad aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden na de zomer van 2019 klaar. Overlast van de werkzaamheden is beperkt tot in- en uitrijdend bouwverkeer bij de Ibisweg, Vogelweg en Adelaarsweg.

Wanneer zijn we klaar?

september 2019 opening fietsroute

Delen op social media

Achtergrond

In 2014 heeft Het Flevo-Landschap het projectvoorstel voor de Grote Trap ingediend in het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland. In het programma Nieuwe Natuur is het voorstel niet gehonoreerd. Maar Provinciale Staten hebben bij motie Gedeputeerde Staten verzocht om de aanleg van een recreatieve fietsroute tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold uit te werken. In maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten besloten om uitwerking te geven aan de aanleg en inrichting van deze fietsverbinding.

 

 

Samenwerking

3 organisaties hebben binnen dit project ieder haar eigen taak en rol. Provincie Flevoland legt een recreatieve fietsverbinding aan. Waterschap Zuiderzeeland bouwt natuurvriendelijke oevers. Het Flevo-Landschap stelt de grond beschikbaar, maakt het natuurgebied voor het publiek toegankelijk en draagt zorg voor het dagelijks beheer.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt gedeeltelijk betaald met steun van de Europese Unie middels het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor algemene vragen kunt u het beste contact opnemen met Provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevowegen.nl.