Werkzaamheden

Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg (N305)

Locatie

Over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant.

Periode

Begin 2019 - eerste helft 2020

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG WATERLANDSEWEG (N305)

Het komende jaar bouwt de provincie een fiets- en voetgangersbrug over de verdubbelde Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart in Almere, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant. De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug zorgt ervoor dat buspassagiers die uitstappen bij de bushalte Stichtsekant veilig kunnen oversteken, terwijl het verkeer over de Waterlandseweg gewoon kan doorrijden. Doordat de fiets- en voetgangersbrug over de Hoge Vaart heengaat, ontstaat een verbinding tussen het Cirkelbos aan de zijde van Stichtsekant en het Kathedralenbos aan de zijde van het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold. Deze verbinding vergroot het fietspadennetwerk voor de inwoners van Almere en biedt de recreatieve wandelaar een nieuwe route langs de bijzondere plekken in de buurt.

LIGGERBRUG

Bij de uitvraag voor het aanleggen van de fiets- en voetgangersbrug heeft de provincie aangegeven de vormgeving van de brug erg belangrijk te vinden. Het ontwerp van een duurzame, 240 meter lange liggerbrug met 8 overspanningen van aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. kwam als winnend ontwerp uit de aanbesteding.

DUURZAAM EN BEELDBEPALEND

De materialen die gebruikt worden voor de liggerbrug zijn beeldbepalend en duurzaam, namelijk Cortenstaal en hout. Cortenstaal veroudert mooi, is goed te hergebruiken, heeft geen afwerking nodig en behoeft vrijwel geen onderhoud. Het hout dat gebruikt wordt voor de brugleuningen en zitbanken is hardhout dat in Almere gerecycled is. Vanaf de zitbanken kan de gebruiker aan de oostkant uitkijken op de Groene Kathedraal. Aan de westkant is een uitkijkpunt in de richting van het monument voor de Peetvaders van Almere boven op de Berg ‘Almere Boven’ in het Museumbos.

LIFT

Om de bushalte Stichtstekant te bereiken vanaf de fiets- en voetgangersbrug is de brug voorzien van een spiltrap. Mindervalide reizigers kunnen gebruik maken van een glazen lift die zich in de as van de trap bevindt.

MOCK-UP

Begin 2019 heeft Provincie Flevoland samen met het team van Reimert Bouw en Infrastructuur een mock-up georganiseerd. Bij een mock-up maken we op schaal of op ware grootte een model van (een deel van) het ontwerp. Op deze manier kunnen er makkelijker keuzes gemaakt en doorgevoerd worden in het definitieve ontwerp. In het geval van deze mock-up hebben we gekeken hoe de verlichting schijnt op het metaal van de brug. Dit hebben wij overdag maar ook in de avond bekeken. Er is gekeken naar de uitstraling van de verlichting en of deze horizontaal of verticaal geplaatst moest worden. Uiteindelijk is besloten om de verlichting op de balk onder de brugleuning te gaan plaatsen onder een hoek van 45 graden. Dit zorgt voor de beste verlichting van het wegdek van de fiets- en voetgangersbrug en de minste verblinding voor de fietsers en voetgangers.

Hoe

Waarom

  • De fiets- en voetgangersbrug garandeert een veilige oversteek vooral voor werknemers van een van de bedrijven die bij bushalte Stichtsekant uitstappen.
  • Het verkeer op de Waterlandseweg kan vlotter doorrijden nu er geen verkeerslichten meer nodig zijn voor de oversteek van buspassagiers.
  • De fiets- en voetgangersbrug verbindt het Cirkelbos met het Kathedralenbos en het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold. Dit zorgt voor een mooie, interessante route voor recreatieve fietsers en wandelaars.

Planning

In 2017 is een aanbesteding voorbereid waarbij een ontwerpopgave onderdeel uitmaakt van de uitvraag aan de markt. Op 31 juli 2018 is de opdracht voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart definitief gegund aan aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. Met de gunning van de opdracht is de aanbestedingsfase afgerond en begint de uitvoeringsfase. De afgelopen maanden is Reimert druk bezig geweest met het aanbrengen van de voorbelasting en verticale drainage. De voorbelasting bestaat uit het aanbrengen van zand en klei op de huidige ondergrond. De huidige ondergrond bestaat uit veen en klei. Deze ondergrond is niet stabiel genoeg om op te kunnen bouwen. Om te voorkomen dat deze grond gaat zakken wanneer de brug geplaatst is, verstevigen wij deze nu alvast met voorbelasting. De verticale drainage bevordert de waterafvoer uit de zetting en zorgt er voor dat de grond sneller inklinkt. Aan de kant van de Groene Kathedraal bij het Kathedralenpad ligt de voorbelasting al geruimere tijd en hebben wij de afgelopen periode gemonitord hoe het inklinken van de grond daar verloopt. Inmiddels is er voldoende voortgang en is aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. begonnen met het aanbrengen van de tweede laag voorbelasting. Wanneer de tweede laag genoeg is gezakt, wordt er nog een derde laag aangebracht. Uiteindelijk moet de gehele voorbelasting een aantal maanden blijven liggen.

Wanneer zijn we klaar?

Eind juli 2018 Aannemer bekend
Eind februari 2019 Aanbrengen van de voorbelasting
Eerste helft 2020 Brug gereed

Delen op social media

Wegwerkzaamheden sfeerafbeelding bellen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor algemene vragen kunt u het beste contact opnemen met Provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevowegen.nl.