Werkzaamheden

Ombouw Kruispunt Ganzenweg-Knardijk

Locatie

het kruispunt van de N302 Ganzenweg, N306 Harderijk en de N707 Knardijk

Periode

2019-2022

OMBOUW KRUISPUNT GANZENWEG-KNARDIJK

Geschetste overzichtskaart van toekomstige situatie

Provincie Flevoland gaat de bestaande turborotonde op het kruispunt van de Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. Verkeer tussen Lelystad en Harderwijk rijdt voortaan vlot en veilig over de N302 zonder kruisend verkeer tegen te komen. Verkeer tussen Zeewolde en Biddinghuizen heeft via de twee rotondes de keuze om de route te vervolgen. Het ombouwen van de huidige rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid.

FIETSERS EN NIET-JAARLIJKS ONDERHOUD

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden passen we de onderliggende dijk aan. Hierdoor verandert ook de situatie voor fietsers. De tunnel verdwijnt en fietsers kruisen de N302 ook via de daarboven gelegen twee rotondes. Tegelijk wordt het niet-jaarlijks onderhoud aan de N707 Knardijk tussen de Ganzenweg en de Biezenburcht en aan de N306 Harderwijk tussen de Ganzenweg en het kunstwerk gemaal Lovik meegenomen.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Naast de werkzaamheden aan de Ganzenweg-Knardijk vergroten wij in samenwerking met Natuurmonumenten de biodiversiteit en landschappelijke variatie in het Harderbos. Door het Harderbos loopt de Hoge Dwarsvaart en is vrij recent het Prorail perceel aan het natuurgebied toegevoegd. Over een lengte van 2,2 kilometer wordt een oever van de Hoge Dwarsvaart afgegraven en legt Provincie Flevoland een natuurvriendelijke oever aan. Deze natuurvriendelijke oever bestaat uit paaibaaien, moerasbos, zoete plassen en geulen. Moeras is van groot belang voor vogels, libellen, vissen, amfibieën en enkele zoogdieren zoals de bever, otter, noordse woelmuis en waterspitsmuis. Daarnaast functioneert de natuurvriendelijke oever als opgroeigebied voor juveniele vis.

NAT SCHRAALLAND OP ZAND

Het Prorail perceel wordt ook afgegraven. Op dit moment bestaat de ondergrond van dit perceel uit zand. Dit deel heeft te lijden onder verdroging door het lage waterpeil. Provincie Flevoland gaat dit gebied omvormen tot nat schraalland op zand. Deze ondergrond geeft een flinke impuls aan natuurontwikkeling. Bovendien leidt het tot een toename van en meer variatie aan biotopen en dus aan de biodiversiteit.

Voor deze werkzaamheden maakt Provincie Flevoland gebruik van de POP3 subsidie voor niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.

Vlag van de EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Voor meer informatie ga naar: http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

Hoe

Waarom

  • Betere doorstroming en kortere reistijd
  • Betere bereikbaarheid van het gebied
  • Grotere verkeersveiligheid

Planning

De aanbestedingsfase is in april begonnen. In deze fase gaat het contract de markt op en kunnen aannemers zich inschrijven voor het uitvoeren van de opdracht. Welke aannemer de werkzaamheden uiteindelijk gaat uitvoeren is in oktober is bekend. De winnende aannemer gaat vervolgens eerst aan de slag met het verder uitwerken van het ontwerp en de planning. In 2020 starten de werkzaamheden buiten. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg van Harderwijk naar Lelystad in beide richtingen beschikbaar. Daarnaast zullen wij uitgebreid communiceren via onze kanalen over eventuele hinder. In 2022 zijn de werkzaamheden gereed.

April 2019Start aanbesteding
Oktober 2019Bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Hij gaat het ontwerp en de planning verder uitwerken
2020Start werkzaamheden voor het ombouwen van het kruispunt Ganzenweg - Knardijk
2022Werkzaamheden gereed

Delen op social media

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor algemene vragen kunt u het beste contact opnemen met Provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevowegen.nl.