Werkzaamheden

Verbreding Hogering Almere

Locatie

Tussen A6 en Hollandsedreef

Periode

2020-2023

VERBREDING HOGERING ALMERE

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in een goede bereikbaarheid van Almere. Zo maakt provincie Flevoland de Hogering de komende jaren klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. In beide richtingen komt er een rijstrook bij en bij de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer straks door een tunnelbak onder deze kruisingen door. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil, worden langs de Hogering parallelbanen aangelegd. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het verkeer de komende jaren weer vlot én veilig door kan rijden.
Werk aan de weg brengt hinder met zich mee. In dit geval in de vorm van omleidingsroutes en een verlaagde snelheid op de Hogering, ter plaatse van het werk. Via verschillende communicatiekanalen houden we u op de hoogte zodat u een geïnformeerde keuze kunt maken over de voor u beste route.

INFORMATIECENTRUM

U bent van harte welkom om uw vragen te stellen aan medewerkers van de provincie en aannemer Gebr. Van der Lee op donderdagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur bij ons informatiecentrum aan de Katernstraat 8 in Almere.

UPDATE 7/5/2020

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn zondag 15 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat de provincie Flevoland aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook ons bestuur werkt vanuit huis. Het Provinciehuis is in ieder geval dicht tot 1 juni 2020. Ook het informatiecentrum aan de Katernstraat 8 in Almere is tot deze tijd dicht. Uw vragen kunt u stellen door een e-mailbericht te sturen naar hogering@flevoland.nl

EERSTE WERKZAAMHEDEN: VOORBELASTEN GROND

Voor het ombouwen van de kruispunten is het noodzakelijk om de ondergrond voor te belasten met zand en bigbags (kunststof zakken gevuld met zand). De voorbelasting zorgt ervoor dat de ondergrond gaat inklinken en verdicht wordt. Dit moet verzakking van de toekomstige parallelrijbaan zoveel mogelijk voorkomen. De voorbelasting blijft voor een periode van zes maanden liggen. Het aanbrengen van de voorbelasting brengt de eerste verkeershinder met zich mee. Zo gaat het kruispunt met de Neonweg dicht vanaf 2 juni a.s. en geldt vanaf dan een omleidingsroute. Naar verwachting gaat het kruispunt met de Botterweg en Hollandsedreef vanaf 30 juni a.s. dicht. Direct na het verwijderen van de voorbelasting wordt gestart met de bouw van de tunnelbakken. Ook dit levert verkeershinder op.

VERVOLGWERKZAAMHEDEN: BOUW TUNNELBAKKEN

De tunnelbakken bij de Herman Gorterweg/Neonweg en de Hollandsedreef/Botterweg worden tegelijk gebouwd. Tijdens de bouw wordt ook al gestart met de aanleg van de op- en afritten, de parallelweg en de derde rijstrook. Na de bouw van de tunnelbakken wordt het asfalt nog vervangen en ook vinden er werkzaamheden plaats aan de geluidswal en het Bastion (bij de Literatuurwijk). In totaal duren de uitvoeringswerkzaamheden zo’n 2,5 jaar. Gedurende de werkzaamheden bij de Herman Gorterweg/Neonweg en de Hollandsedreef/Botterweg worden omleidingsroutes ingesteld voor verkeer van en naar de wijken. Deze routes leiden het verkeer zo veel mogelijk om via de dreven en de A6. In overleg met gemeente Almere worden eventuele maatregelen getroffen om sluipverkeer in de wijken tegen te gaan.

BEKIJK DE NIEUWE HOGERING

Wilt u weten hoe de nieuwe Hogering er straks uit komt te zien? Dat kan via onze 3D-visualisatie. Ga naar de website pro.tik-app.nl

 

 

Hoe

Waarom

  • Om de groei en ontwikkeling van Almere de komende jaren mogelijk te maken
  • De groei van Almere Poort en in de toekomst Almere Pampus zorgt voor een toename van verkeer
  • Met de verbreding van de Hogering verbeteren we de doorstroming en de bereikbaarheid van Almere

 

 

Planning

Aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee gaat de werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering uitvoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning en de fasering van de werkzaamheden. Provincie Flevoland heeft in het contract bepaald dat het verkeer maximaal 10 minuten mag omrijden als gevolg van de werkzaamheden. Tevens dienen er op de Hogering zelf altijd twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar te zijn en moeten de zijwegen zo kort mogelijk worden afgesloten. Gebr. Van der Lee werkt momenteel aan de definitieve fasering van de werkzaamheden, maar het grove plaatje vindt u in de onderstaande tabel en tekst. In januari 2020 is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. Vanaf juni 2020 wordt de voorbelasting aangebracht rondom de kruispunten. Daarna kan in 2021 gestart worden met de daadwerkelijke bouw van de tunnelbakken, de aanleg van de op- en afritten en parallelstructuur en de aanleg van de derde rijstrook. In 2023 is de vernieuwde Hogering dan klaar voor gebruik.

Wanneer we klaar zijn?

Januari 2020 Start voorbereidende werkzaamheden
Juni 2020 Aanbrengen voorbelasting
Januari 2021 Start bouw tunnelbakken, aanleg parallelwegen, verbreden Hogering
2023 Werkzaamheden gereed

Delen op social media

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor algemene vragen kunt u het beste contact opnemen met Provincie Flevoland via telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden omtrent dit project?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. U ontvangt regelmatig updates rondom dit specifieke project, waardoor u altijd op de hoogte bent.

Aanmelden voor nieuwsbrief