Code geel: Er is in Flevoland momenteel een waarschuwing van kracht.   Lees meer

Nieuws

67 kilometer groot onderhoud aan wegen in 2021 en 2022

De afdeling Infrastructuur zorgt ervoor dat er jaarlijks een Meerjarenprogramma voor beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen (MBVI) van wegen en vaarwegen opgesteld wordt. Het programma (pdf 3,64mb) laat zien hoe het met het onderhoud is gesteld en geeft een overzicht van de huidige onderhoudstoestand van onder andere wegen, vaarwegen, oevers, bruggen en sluizen, bermen, bomen, verkeerslichten en openbare verlichting. Daarnaast zijn de onderhoudsprojecten voor de jaren 2021 tot en met 2023 terug te vinden in het programma.

Aankomende jaren gaat de afdeling Infrastructuur groot onderhoud uitvoeren aan 67 kilometer wegen, worden er 2 fietsbruggen vervangen en gaan we oeverbeschoeiingen op verschillende plekken herstellen. Dit is niet het enige waar de afdeling aan werkt. Denk ook aan de gladheidsbestrijding, bediening van bruggen en sluizen en het onderhoud van technische installaties zoals verlichting en verkeerslichten.

De staat van het onderhoud is vastgesteld aan de hand van objectieve maatstaven (indicatoren) die door Provinciale Staten zijn bepaald. Alle indicatoren voldoen aan de norm uit de provinciale begroting, maar voor de oeverbeschoeiingen moet nog een inhaalslag gedaan worden om de eindnorm te behalen. Tot slot staat in het MBVI een overzicht van alle uitgegeven en geplande uitgaven voor het onderhoudsprogramma. Alle uitgaven passen binnen het beschikbare budget.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling Infrastructuur via telefoonnummer 0320 – 265 566.

Bermbeton

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen