Nieuws

Aanleg rotonde N702 Buitenring bij Almere

In september 2020 gaan we een rotonde aanleggen in de Buitenring ter hoogte van het Natuurbelevingscentrum in Almere. Door de straks aangelegde rotonde is het Natuurbelevingscentrum beter bereikbaar en verbeteren we de verkeersveiligheid rondom deze locatie. Voor de aanleg van de rotonde worden een aantal bomen gekapt en verplaatst.

Asfalt aanleggen

Werkzaamheden
In juni 2020 starten we met het aanbrengen van zogenaamde voorbelasting op het deel waar straks de rotonde komt te liggen. De extra belasting van zand zorgt ervoor dat de ondergrond gaat inklinken en samengedrukt wordt. Dit voorkomt verzakkingen in de toekomst. Deze werkzaamheden duren drie weken. De Buitenring blijft open voor het verkeer, wel kan het verkeer overlast ervaren van de werkzaamheden.

Fase 1
Fase 1 van de werkzaamheden voor de rotonde is van maandag 21 september tot en met zondag 11 oktober 2020. Er wordt dan gewerkt aan de zuidkant van de rotonde. De Buitenring blijft open voor het verkeer. Ter hoogte van het werkvak wordt het verkeer over de andere rijbaan geleid die tijdelijk voor verkeer uit beide richtingen bereikbaar is. Het Natuurbelevingscentrum blijft bereikbaar.

Fase 2
Fase 2 gaat in op maandag 12 oktober en duurt tot vrijdag 30 oktober 2020. Dan wordt er gewerkt aan de noordzijde van de rotonde en de toegangsweg naar het Natuurbelevingscentrum. De Buitenring wordt in deze fase afgesloten voor al het verkeer tussen de rotonde met de Stripheldenweg en de rotonde met de Bosranddreef. Beide rotondes blijven wel open voor het verkeer. Hierdoor blijft de Stripheldenbuurt bereikbaar. Voor andere bestemmingen gelden omleidingsroutes. Het Natuurbelevingscentrum is in deze periode niet bereikbaar voor autoverkeer.

Reisinformatie autoverkeer
In fase twee van 12 oktober tot en met 30 oktober wordt het verkeer op de A6 richting Almere Buiten Oost/ Oostvaarders en industrieterrein De Vaart omgeleid via de A6 afslag Almere Buiten West naar de N703 Tussenring. Het verkeer op de A27 richting Almere Buiten Oost en industrieterrein De Vaart wordt ook omgeleid via de A6 afslag Almere Buiten West en de N703 Tussenring. Het verkeer op de N702 Hogering richting Amsterdam en Lelystad wordt omgeleid via de N703 Tussenring en de A6.

Omleiding fase 2

Geluid in de nieuwe situatie
Het komt vaker voor dat mensen zich zorgen maken over een geluidstoename als wij bekend maken een rotonde te gaan aanleggen. Daarom voeren wij een akoestisch onderzoek uit om de gevolgen voor het geluid in de omgeving van de nieuwe rotonde te beoordelen. Bij dit onderzoek wordt, aan de hand van de normen in de Wet geluidhinder, de verandering van de geluidbelasting in de omgeving van de aan te leggen rotonde berekend. De omgeving is hierbij afgebakend tot globaal 400 meter van de rotonde. Ook voor de beoordeling van de veranderingen in geluid bestaan duidelijke rekenafspraken. Voor de rotonde Buitenring blijkt uit het akoestisch onderzoek dat de toename van de geluidbelasting door de aanleg van de rotonde minder is dan 1,0 dB. Hierbij is niet alleen de fysieke verandering van de weg betrokken maar ook de stijging van het verkeer over een periode van 10 jaar. Voor de uitvoering van de rotonde stelt de Wet geluidhinder als voorwaarde, dat de geluidbelasting in de omgeving niet meer dan 1,5 dB mag toenemen. Wij komen tot de conclusie dat de geluidsbelasting van deze rotonde niet groot is en binnen de normen valt. We zullen geen extra geluidsbeperkende maatregelen nemen.

Meer informatie?
Neem dan contact op via 0320 265 566 of werkaandeweg@flevoland.nl. Of meld u aan voor onze SMS-waarschuwingsdienst om op de hoogte te blijven over dit project.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen