Nieuws

Elburgerbrug weer open voor wegverkeer, nieuwe werkzaamheden noodzakelijk

Van maandag 31 augustus tot en met donderdag 3 september was de Elburgerbrug afgesloten wegens werkzaamheden. Inmiddels is Elburgerbrug weer open voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer, die gespecialiseerd is in het aanbrengen van slijtlagen, geconstateerd dat de schade groter is dan vooraf ingeschat kon worden. Dit betekent dat er extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, welke worden uitgevoerd in de periode 21 september t/m 10 oktober 2020.

Constateringen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is naast de schade aan de asfaltlaag ook aanzienlijke schade aan de betonnen tussenlaag geconstateerd. Op basis van proefboringen voorafgaande aan de werkzaamheden kwam dit beeld niet naar voren. De aannemer is op basis van de geconstateerde schade direct samen met de provincie aan de slag gegaan om ook de beschadigde tussenlaag in zijn geheel te verwijderen.

Waarom is het probleem niet direct opgelost?
Er is vanzelfsprekend geprobeerd om de benodigde reparatie binnen de aangegeven afsluittermijn uit te voeren om een tweede afsluiting en daarmee nog meer overlast te voorkomen. De reparatie vereist echter een compleet nieuwe laag mortel -totaal 22.000 kilo- die geproduceerd moet worden en arbeidsintensief is om aan te brengen. Ook moet er rekening gehouden worden met strikte verwerkingsvoorschriften en droogtijden tussen de verschillende lagen waardoor de brug nog dagen langer gestremd zou blijven.

Verkeer kan weer over de brug
Inmiddels kan het verkeer met snelheidsbeperking over de betonnen ondergrond rijden waarop noodbelijning en een kleine noodaansluiting is aangebracht om schade aan auto’s te voorkomen. Ook de scheepvaart met staande mast kan de brug weer zonder bloktijden passeren.

Extra werkzaamheden
Om verdere beschadiging van de aanbruggen te voorkomen en de veiligheid van weggebruikers te kunnen blijven garanderen, moeten de benodigde extra werkzaamheden in ieder geval voor de winter worden uitgevoerd. Dit kan door de brug twee weken volledig af te sluiten met alle ingrijpende consequenties van dien of te kiezen voor een optie die iets langer duurt maar wel doorgaand verkeer mogelijk maakt en minder hinder veroorzaakt. Om overlast tijdens de herstelwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken heeft Provincie Flevoland voor de laatste optie gekozen. De brug wordt van 21 september t/m 10 oktober niet afgesloten, maar er zal sprake zijn van een éénbaans afsluiting. Dat wil zeggen dat tijdens de periode van de werkzaamheden één rijstrook geopend is voor het verkeer. Het verkeer wordt buiten spitstijden geregeld met verkeerslichten. Tijdens de spits zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te regelen. De reguliere scheepvaart ondervindt tijdens de werkzaamheden geen hinder, alleen recreatieve scheepvaart met staande mast moet rekening houden met bloktijden om de brug te passeren.

Extra informatie
In de zomer van 2018 is het wegdek op de aanbruggen, de delen aan beide kanten van het brugval, voorzien van een nieuwe asfaltslijtlaag. Uit inspectie van de asfaltslijtlaag bleek afgelopen zomer dat een groot deel van deze asfaltslijtlaag loslag van de daaronder liggende betonmortellaag. Hoogstwaarschijnlijk hebben warmte en incorrect materiaalgebruik tijdens het aanbrengen hier een rol in gespeeld. Om meer schade aan het wegdek te voorkomen en de verkeersveiligheid te waarborgen is besloten om de losliggende asfaltslijtlaag direct na de bouwvak te vervangen zodat het wegdek voor het winterseizoen hersteld zou zijn. De schade was dermate groot dat het onverantwoord was reparatie uit te stellen tot het groot onderhoud in maart 2021. Een aannemer die gespecialiseerd is in dergelijke werkzaamheden is geselecteerd om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Maandag 31 augustus 2020 heeft de aannemer de asfaltslijtlaag verwijderd. Na verwijdering van de asfaltslijtlaag bleken ook grote delen van de betonmortellaag los te liggen. Een betondeskundige constateerde dat plaatselijke reparatie aan de mortellaag niet mogelijk was door de vele losliggende delen en daarmee geen stabiele basis is voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltslijtlaag. Dat ook de betonmortel tussenlaag er in deze grote omvang slecht aan toe was kon vooraf niet worden ingeschat, ondanks de proefboringen die op verschillende plekken zijn uitgevoerd. De omvang van het probleem werd pas duidelijk op het moment dat de hele asfaltslijtlaag was verwijderd. Na deze constatering is besloten om ook de betonmortellaag in zijn geheel te verwijderen en de rijbaan weer open te stellen voor het verkeer. Dit wel met een snelheidsbeperking van 30 km/h, om het hoogteverschil van ca. 5 cm met een gepaste snelheid te kunnen passeren.

Er is vanzelfsprekend geprobeerd om de benodigde reparatie binnen de aangegeven afsluittermijn uit te voeren om een tweede afsluiting en daarmee nog meer overlast te voorkomen. De reparatie vereist echter een specifieke mortel op epoxybasis die bestand is tegen grote verkeersbelastingen. Ook moet er rekening gehouden worden met strikte en arbeidsintensieve verwerkingsvoorschriften en droogtijd tussen de verschillende lagen. Mortel onder asfalt is overigens niet standaard maar in het geval van de Elburgerbrug nodig om de bolling in de composietbrug te verminderen, vanwege de geringe dikte (2 tot 5 cm).

Om overlast tijdens de herstelwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken wordt de brug langere tijd slechts gedeeltelijk afgesloten door middel van een éénbaans afsluiting. Dat wil zeggen dat tijdens de periode van de werkzaamheden één rijbaan geopend is voor het verkeer. Het verkeer wordt buiten spitstijden geregeld met verkeerslichten. Tijdens de spits zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te regelen. De scheepvaart met staande mast kan weer tijdens bloktijden de brug passeren. De bloktijden zijn van 06.00 tot 07.00 uur, 12.00 uur tot 13.00 uur en van 18.00 uur tot 22.00 uur. Scheepvaart met een doorvaarthoogte tot 5,40 meter heeft geen hinder van de bloktijden en kan de brug altijd passeren. Aanmelden voor doorvaart is noodzakelijk omdat de bediencentrale niet automatisch zicht heeft op wachtende schepen en kan maximaal één uur van tevoren via telefoonnummer 0320 767 610.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen