Code geel: Woensdagmiddag zware windstoten in het Waddengebied   Lees meer

Nieuws

Inloopavond N708 Bremerbergweg

In 2022 voert de provincie Flevoland onderhoud uit aan de N708 Bremerbergweg. Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. Het asfalt is verouderd en versleten en moet worden vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de veiligheid van de Bremerbergweg te vergroten. Op donderdag 21 oktober 2021 organiseert Provincie Flevoland van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in Beachclub NU, Bremerbergdijk 10 te Biddinghuizen.

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonende zijn van harte welkom. Er is geen vast programma.

Controle op coronatoegangsbewijs in horeca
In de horeca is een coronatoegangsbewijs nodig. Bezoekers vanaf 13 jaar worden bij binnenkomst in het restaurant gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. Via de overheid kunt u een coronatoegangsbewijs aanvragen als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. U kunt de QR-code van het coronatoegangsbewijs zowel op papier als digitaal (mobiel/tablet) tonen.

Planning
De werkzaamheden nemen ongeveer zes tot acht weken in beslag en starten naar verwachting in het voorjaar van 2022; een exacte startdatum en fasering is nog niet bekend. Doorgaand verkeer krijgt te maken met hinder doordat de weg tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. Met bewoners van de Bremerbergweg worden aparte afspraken gemaakt. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Werkzaamheden
We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed. De rijstroken houden dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten.
  • De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het kruispunt Mosselweg-Alikruikweg worden vervangen.
  • De bestaande bewegwijzering wordt (gedeeltelijk) vervangen.
  • De beplanting langs de Bremerbergweg wordt gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Werkvakkaartje onderhoud Bremerbergweg

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen