Code geel: Donderdagmiddag -en avond onweersbuien in het noorden en oosten   Lees meer

Nieuws

Dronterweg (N309) week eerder open dan verwacht

Op 1 maart 2021 is Provincie Flevoland begonnen met het aanleggen van een duurzame rotonde op de kruising Dronterweg – Swifterringweg. De voorbereidende (grond)werkzaamheden voor deze rotonde werden in november 2020 al uitgevoerd. Eind april 2021 zijn alle werkzaamheden aan de rotonde en het wegdek tussen de Larserringweg en de Swifterringweg afgerond. De vorderingen zijn hieronder terug te lezen: 

Week 16
We zijn een week eerder klaar dan verwacht. De Dronterweg en het naastgelegen fietspad is vanaf vrijdag 23 april 17.00 uur weer open voor verkeer/ (brom)fietsers. Nog een paar klusjes en dan kan het autoverkeer en de (brom)fietsers er weer langs.

 

Week 15
Deze week is het asfalt aangebracht op het eerste, aansluitende deel van de Swifterringweg. Ook zijn de andere aansluitingen geasfalteerd. Het weer werkt goed mee en alles verloopt nog steeds volgens planning.

Week 14
De planning van de werkzaamheden loopt op schema. De bypass is afgelopen week verwijderd en het asfalt op de aansluitingen van de Dronterweg is gefreesd. Vandaag is er beton aangebracht. Dit is te zien op onderstaande foto’s.

 

Week 13
Deze week werd de rijbaan op de rotonde gestort. Gedeputeerde Jan de Reus kwam een kijkje nemen. “Dit project is echt gericht op de toekomst. De eisen die aan de infrastructuur gesteld worden, worden steeds hoger. Denk daarbij aan veiligheidseisen en duurzaamheidseisen. De aanleg van deze rotonde draagt bij aan onze doelstelling om zoveel mogelijk hergebruik (circulaire materialen) toe te passen en de CO2-uitstoot bij de aanleg van wegen te verminderen. Een mooie samenwerking tussen provincie Flevoland en een regionale Almeerse ondernemer.”

 

Week 12
De onderbaan is op juiste hoogte afgewerkt. De bekisting is gesteld, de koppelstaven zijn aangebracht en er is ruimte voor “anker” gemaakt. Het betonstorten kan beginnen.

Week 11
Op onderstaande foto’s is te zien dat de aannemer het puin aan het vlakmaken is met een puinwals en een grader. Beide machines zorgen ervoor dat het puin overal goed vlak komt te liggen. Zodra het overal gelijk ligt kan het beton gestort worden. Dit staat gepland in de weken 12, 13 en 14.

Week 10
De tweede week van het werk bij de Dronterweg zit er al weer op. Op onderstaande foto’s zijn de vormen van de rotonde al een beetje zichtbaar. De grote rode buizen die je ziet zijn mantelbuizen. Dit zijn soort beschermbuizen waar kabels in zitten.

Week 9
De werkzaamheden bij de Dronterweg – Swifterringweg zijn begonnen. Een van de eerste taken is het verwijderen van het asfalt op de plaats waar de rotonde moet komen.

Projectinformatie

Planning
Vanaf 6 april start een volgende, laatste fase. De rotonde wordt aan beide zijden aangesloten op de rijbaan van de Dronterweg. Overbodig geworden verhardingen worden verwijderd en de aansluitingen worden van nieuw asfalt voorzien. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Dronterweg afgesloten vanaf de Larserringweg tot aan de Lisdoddeweg. Tijdens deze afsluiting wordt ook de deklaag aangebracht op het gedeelte tussen de Larserringweg en de nieuwe rotonde Swifterringweg. De verwachting is dat de afsluiting tot en met 30 april duurt.

Omleidingsroutes
Wegverkeer
Doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad en vice versa wordt tot en met maandag 5 april langs het werk geleid door middel van een bypass. Verkeer dat normaal via de Dronterweg – Swifterringweg naar de Runderweg of het industrieterrein Oostervaart rijdt en vice versa wordt omgeleid via de Dronterweg – Oostranddreef.

Vanaf 6 april wordt doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad zoveel mogelijk omgeleid via provinciale wegen: Lisdoddeweg – Biddingweg/Swifterweg – Overijsselseweg – Binnenhavenweg – Oostranddreef. Verkeer op de Dronterweg richting Dronten wordt omgeleid via de Larserringweg – Rietweg. Ook voor hulpdiensten is de Dronterweg tussen de Larserringweg en de Lisdoddeweg niet toegankelijk vanwege opgebroken wegdelen en het uitharden van beton. Er worden maatregelen genomen om sluipverkeer via (gemeentelijke) wegen zoveel mogelijk te voorkomen.

Omleiding Dronterweg aanleg rotonde

(Brom)fietsers
Tot medio april kan het (brom)fietsverkeer geen gebruik maken van de fietspaden langs de Swifterringweg en de Dronterweg ter plaatse van het kruispunt Dronterweg – Swifterringweg. Door de aanleg van de rotonde moeten alle fietspadaansluitingen op de kruising worden opgebroken. Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde worden op andere locaties nieuwe fietspaden aangelegd, die aansluiten op de fietsoversteken bij de rotonde. Er is geen mogelijkheid om het (brom)fietsverkeer veilig langs de werkzaamheden te geleiden. Het (brom)fietsverkeer moet voorlopig gebruik blijven maken van alternatieve routes die als omleiding worden aangegeven.

Omleiding Dronterweg voor fietsers

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde komen de bushaltes aan de Runderweg tijdelijk te vervallen, zolang de bypass in gebruik is. Tijdens de afsluiting (vanaf 6 april) rijdt Connexxion met kleine bussen via de Wisentweg tussen Dronten en Lelystad.

Duurzame rotonde
De kruising met de Swifterringweg wordt op dit moment nog geregeld met behulp van verkeerslichten. Vanaf 1 maart wordt een duurzame rotonde op deze kruising aangelegd. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de provincie Flevoland. Van de aannemer die de rotonde aanlegt wordt verwacht dat deze gecertificeerd is op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder. Daarnaast is gekeken hoe de milieu-impact van de gebruikte materialen en de CO2 uitstoot tijdens de uitvoering kunnen worden verminderd.

40% duurzamere materialen
De provincie heeft vooraf berekend wat de milieu-impact zou zijn als de rotonde zou worden gerealiseerd met de materialen die standaard worden voorgeschreven. Vervolgens is aan de inschrijvers gevraagd om met een ontwerpvoorstel te komen dat een lagere milieu-impact heeft voor de te gebruiken materialen. Hierbij is een reductiedoelstelling meegegeven van 40%. De opdracht is gewonnen door een ontwerp dat, door het gebruik van duurzamere materialen voor zowel de rotonde als de tijdelijke bypass, voldeed aan de doelstelling van 40%.

Beton met kunststofvezels
De nieuwe rotonde wordt volledig gemaakt van beton. Er is alleen één heel groot verschil: het nieuwe beton bevat geen betonstaal wapening. Normaal gesproken wordt er voor het versterken van beton stalen wapening aangebracht, de productie van dit staal is alleen niet erg milieuvriendelijk. Bij de rotonde aan de Dronterweg wordt gebruik gemaakt van een kunststofvezel die al tijdens de productie van het beton in de betoncentrale is toegevoegd. Ten opzichte van het toepassen van wapening is het gebruik van deze kunststofvezels niet alleen veel milieuvriendelijker, maar het verkort ook de uitvoeringsduur omdat er voorafgaand aan het storten van het beton geen wapening hoeft te worden aangebracht. Daarnaast is ook het beton zelf duurzaam, bij de productie is 30% van het grind vervangen door gerecycled betonpuin: betongranulaat. De volledige rotonde zal gaan bestaan uit dit duurzame kunststofvezelbeton.

Minder CO2-uitstoot, meer biodiversiteit
Tijdens de aanleg van de duurzame rotonde maakt de aannemer gebruik van een biobrandstof waardoor tijdens de werkzaamheden 50% minder CO2 wordt uitgestoten in vergelijking met reguliere brandstof. De tijdelijke bypass draagt ook bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot omdat het verkeer de eerste weken niet om hoeft te rijden. Tot slot worden verkeersborden met een negatieve CO2-uitstoot geplaatst. Deze borden compenseren meer CO2 dan dat er vrijkomt bij het maken ervan. De borden zijn door Climate Signs gemaakt van hernieuwbare materialen afkomstig uit de natuur (biobased), waaronder de vezels van de reuzenberenklauw. Enkele borden worden voorzien van een insectenhotel die een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. De provincie Flevoland is een van de eerste wegbeheerders in Nederland die binnen een pilot project met dit innoverende concept aan de slag gaat.

Nieuwe asfaltdeklaag
Tijdens de (voorbereidende) werkzaamheden in november bleken de weersomstandigheden te slecht om de deklaag op het deel Larserringweg – Swifterringweg aan te kunnen brengen. Het aanbrengen van de deklaag wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor de nieuwe rotonde. Het asfalteren van dit deel Dronterweg start medio april 2021.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 – 265 566 of stuur een e-mail naar werkaandeweg@flevoland.nl. Of meld u aan voor onze SMS-waarschuwingsdienst om op de hoogte te blijven over dit project.

Pagina update vrijdag 23 april 2021

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen