Nieuws

Aanleg duurzame rotonde Dronterweg N309

Op 1 maart 2021 start Provincie Flevoland met de aanleg van een duurzame rotonde op de kruising Dronterweg – Swifterringweg. De voorbereidende (grond)werkzaamheden voor deze rotonde werden in november 2020 al uitgevoerd. Eind april 2021 zijn alle werkzaamheden aan de rotonde en het wegdek tussen de Larserringweg en de Swifterringweg afgerond.

Planning
De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde starten op maandag 1 maart. Eind april 2021 zijn alle werkzaamheden gereed.

Omleidingsroutes
Wegverkeer
Doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad en vice versa wordt vanaf 1 maart langs het werk geleid door middel van een bypass. Verkeer dat normaal via de Dronterweg – Swifterringweg naar de Runderweg of het industrieterrein Oostervaart rijdt en vice versa wordt omgeleid via de Dronterweg – Oostranddreef.

Omleiding Dronterweg langs rotonde

Medio april wordt de rotonde aan beide zijden aangesloten op de rijbaan van de Dronterweg. De aansluitingen worden een stuk smaller omdat er geen opstelstroken meer nodig zijn. Overbodig geworden verhardingen worden daarom verwijderd en de aansluitingen worden van nieuw asfalt voorzien. Deze werkzaamheden vallen buiten de bypass. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Dronterweg afgesloten vanaf de Larserringweg tot aan de Lisdoddeweg. Het verkeer tussen Lelystad en Dronten wordt dan omgeleid via de Oostrandreef – Binnenhavenweg -Overijsselseweg – Biddingweg/Swifterweg – Lisdoddeweg v.v. Tijdens deze afsluiting wordt ook de deklaag aangebracht op het gedeelte tussen de Larserringweg en de nieuwe rotonde Swifterringweg. De verwachting is dat de afsluiting twee weken gaat duren.

Omleiding Dronterweg aanleg rotonde

(Brom)fietsers
Vanaf 1 maart tot april kan het (brom)fietsverkeer tijdelijk geen gebruik maken van de fietspaden langs de Swifterringweg en de Dronterweg ter plaatse van het kruispunt Dronterweg – Swifterringweg. Door de aanleg van de rotonde moeten alle fietspadaansluitingen op de kruising worden opgebroken. Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde worden op andere locaties nieuwe fietspaden aangelegd, die aansluiten op de fietsoversteken bij de rotonde. Er is geen mogelijkheid om het (brom)fietsverkeer veilig langs de werkzaamheden te geleiden. Het (brom)fietsverkeer moet daarom gebruik maken van alternatieve routes die als omleiding worden aangegeven.

Omleiding Dronterweg voor fietsers

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde komen de bushaltes aan de Runderweg tijdelijk te vervallen.

Werkzaamheden
De kruising met de Swifterringweg wordt op dit moment nog geregeld met behulp van verkeerslichten. Vanaf 1 maart wordt een duurzame rotonde op deze kruising aangelegd. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de provincie Flevoland. Van de aannemer die de rotonde aanlegt wordt verwacht dat deze gecertificeerd is op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder. Daarnaast is gekeken hoe de milieu-impact van de gebruikte materialen en de CO2 uitstoot tijdens de uitvoering kunnen worden verminderd.

40% duurzamere materialen
De provincie heeft vooraf berekend wat de milieu-impact zou zijn als de rotonde zou worden gerealiseerd met de materialen die standaard worden voorgeschreven. Vervolgens is aan de inschrijvers gevraagd om met een ontwerpvoorstel te komen dat een lagere milieu-impact heeft voor de te gebruiken materialen. Hierbij is een reductiedoelstelling meegegeven van 40%. De opdracht is gewonnen door een ontwerp dat, door het gebruik van duurzamere materialen voor zowel de rotonde als de tijdelijke bypass, voldeed aan de doelstelling van 40%.

Beperking CO2 uitstoot tijdens uitvoering
Om de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te verminderen is met de aannemer afgesproken dat de brandstof die wordt gebruikt tijdens het project minimaal 50% minder CO2-uitstoot dan reguliere brandstof. Daarnaast zorgt de tijdelijke bypass ervoor dat het verkeer niet hoeft om te rijden. Hiermee wordt extra CO2-uitstoot voorkomen. De extra CO2-uitstoot die dankzij de bypass wordt voorkomen compenseert, mede dankzij het gebruik van duurzame materialen, de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de aanleg van de bypass.

Nieuwe asfaltdeklaag
Tijdens de (voorbereidende) werkzaamheden in november bleken de weersomstandigheden te slecht om de deklaag op het deel Larserringweg – Swifterringweg aan te kunnen brengen. Het aanbrengen van de deklaag wordt gecombineerd met de werkzaamheden voor de nieuwe rotonde. Het asfalteren van dit deel Dronterweg start medio april 2021.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 – 265 566 of stuur een e-mail naar werkaandeweg@flevoland.nl. Of meld u aan voor onze SMS-waarschuwingsdienst om op de hoogte te blijven over dit project.

Pagina update 23 februari 2021.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen