Code geel: Donderdag later in de middag en 's avonds onweersbuien in het noorden en oosten   Lees meer

Nieuws

Ontwerp N307 Roggebot-Kampen ter inzage

Van 15 oktober tot en met 25 november 2018 ligt het (Ontwerp)Plan in Hoofdlijnen N307 Roggebot-Kampen ter inzage. Gedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland hebben besloten de huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis, tussen het Vossemeer en het Drontermeer, te vervangen door nieuwe infrastructuur. Met gescheiden oplossingen voor het langzame en snellere verkeer. Daarnaast verdwijnt de Roggebotsluis. Er komt een nieuwe brug met beweegbare klep en een grotere doorvaarhoogte. De doorgang voor het scheepvaartverkeer wordt hierdoor een stuk breder. De werkzaamheden starten in 2020. Het gehele project is eind 2022 gereed.

Ter inzage

Geïnteresseerden kunnen het (Ontwerp)Plan in Hoofdlijnen voor de N307 Roggebot-Kampen inzien van 15 oktober tot en met 26 november 2018. De stukken liggen ter inzage in de provinciehuizen in Zwolle en Lelystad en in de gemeentehuizen van Kampen en Dronten. Vanaf 15 oktober 2018 is het Ontwerp(Plan) in Hoofdlijnen ook te downloaden via de website ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Inloopavond: 29 oktober 2018

Maandag 29 oktober 2018 organiseren provincie Flevoland en provincie Overijssel een inloopavond. Iedereen die meer wil weten over de plannen is van harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur. Adres: Almere College VIA, Flevoweg 68 in Kampen. Medewerkers van beide provincies zijn aanwezig om bij vragen een toelichting te geven op het ontwerpplan. Geïnteresseerden kunnen ook de 3D-visualisaties van de ontwerpen bekijken.

Dit willen we bouwen

De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt. Straks krijgt de weg een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. De in kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt straks niet meer uit op de rotonde bij de sluis, maar wordt met op- en afritten aangesloten op de N307. Met het verwijderen van de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrij doorstromen. Ook komt er een nieuwe brug waar schepen tot 7 meter hoogte onderdoor kunnen varen. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De brug is daarnaast breed genoeg om eventueel in de toekomst de autoweg uit te breiden van 1 naar 2 rijstroken in beide richtingen.

Verbetering doorstroming en waterveiligheid

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “Met de verbetering van de N307 tussen Roggebot en Kampen lossen we op dit deel van de weg samen met provincie Flevoland het fileprobleem op. De nieuwe, hogere brug over het Drontermeer zorgt er straks voor dat het verkeer minder vaak stilstaat voor de brug. Daarnaast vind ik het bijzonder dat we met het verwijderen van de Roggebotsluis het laatste Ruimte voor de Rivier project in Nederland afronden. Een belangrijke mijlpaal voor de bescherming van de IJsseldelta tegen overstromingen.”

Veilige rit tussen Dronten en Kampen

Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland: “Met name rond spitstijd staat het verkeer in de file bij de rotonde tussen de N307 en N306. Het nieuwe ontwerp biedt een mooie oplossing voor dit probleem. Met het scheiden van de diverse verkeersstromen bereiken we dat fietsers, ander langzaam verkeer en het doorgaande snelverkeer op dit traject zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden. De veel betere doorstroming maakt van een rit langs een vervelend verkeersknelpunt straks een soepele, veilige rit tussen Dronten en Kampen.”

Roggebot impressie

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen