Nieuws

Provincie investeert €20,5 miljoen in onderhoud infrastructuur

Provincie Flevoland heeft 22 onderhoudsprojecten op het programma staan voor 2019. Deze projecten variëren van het vernieuwen van wegen en fietspaden tot het vervangen van aanlegsteigers en bomen. Zo wordt er in 2019 ruim 40 kilometer weg onderhouden en bijna zes kilometer fietspad voorzien van duurzaam beton. Ook komt er nog bijna 20 kilometer aan natuurvriendelijke oever bij. De kosten, die hiermee gemoeid zijn bedragen ongeveer €20,5 miljoen. Daarnaast besteedt de provincie jaarlijks €7,8 miljoen aan het dagelijkse onderhoud en beheer van de infrastructuur, zoals het maaien van bermen, gladheidsbestrijding en kleine reparaties.

Afbeelding van onderhoud aan de weg

Provinciale begroting vastgesteld

Met het vaststellen van de provinciale begroting voor 2019 door Provinciale Staten op 14 november is groen licht gegeven voor de financiering van het onderhoudsprogramma. Jan de Reus, gedeputeerde voor Infrastructuur is blij met de vaststelling: “De kwaliteit van onze provinciale wegen zijn bepalend voor de bereikbaarheid van onze provincie, voor onze inwoners en bedrijven van groot belang, cruciaal voor onze economie. Goede en veilige wegen zijn dus voor mij een topprioriteit. Door jaarlijks te investeren in noodzakelijke onderhoudswerk blijven we als provincie vlot en veilig bereikbaar”, aldus de Reus.

Vlot en veilig

Provincie Flevoland heeft in totaal ruim 600 kilometer weg en 370 kilometer fietspad in beheer en onderhoud. Daarnaast beheert de provincie ca.110 infrastructurele kunstwerken, zoals bruggen, tunnels en viaducten. Tot slot valt ook ruim 300 km oever binnen de beheer- en onderhoudstaken van de provincie.

Het beheer en onderhoud van de provincie is er op gericht om de kwaliteit van de wegen, de fietspaden en de vaarwegen op een veilig niveau te houden. Zo worden de wegen iedere twee jaar door onafhankelijke deskundigen geïnspecteerd, zodat vastgesteld kan worden waar en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Veiligheid voor weggebruikers en een vlotte doorstroming zijn de  normen, die aanleiding zijn voor onderhoud, vernieuwing of verbetering. Voorbeelden van verbeteringen zijn de aanleg van een rotonde en de aanleg van een extra uitvoegstrook.

Onderhoudstoestand

De inspectieronde van dit jaar wijst uit dat de onderhoudstoestand van de wegen voor 84% goed is, voor 8%  het basisniveau wordt gehaald en  8% op het minimumniveau zit. Met het onderhoudsprogramma wordt deze laatste categorie wegen aangepakt.

Iedere drie jaar worden alle bruggen, tunnels en viaducten, de zogenaamde kunstwerken, geïnspecteerd. Van deze kunstwerken heeft 97% een basis of hoger onderhoudsniveau; de beweegbare bruggen en sluizen vallen hier buiten. Daar is dit jaar een apart ‘groot onderhoudsprogramma’ voor gestart.

De oeverconstructies (waterkanten) worden elke vijf jaar geïnspecteerd. Bij de laatste inspectieronde, inmiddels vijf jaar geleden, bleek dat ongeveer 10% (30 kilometer) slecht was. Het ging hierbij met name om oevers met een houten damwand. In 2013 is gestart met de vernieuwing van deze constructies. Dit jaar zijn alle oevers opnieuw geïnspecteerd. De resultaten hiervan zullen de basis vormen voor een nieuw onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar.

Duurzaamheid

Bij onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van bijvoorbeeld asfalt speelt het aspect duurzaamheid een steeds grotere rol. Met het ondertekenen van de “Green Deal Duurzaam GWW 2.0” en het opstellen van de Omgevingsvisie staan concrete doelstellingen op papier voor het reduceren van CO2-uitstoot. Om deze doelstellingen te behalen worden verschillende maatregelen toegepast. Zo schrijft de provincie in aanbestedingen voor infra-projecten het gebruik van bijvoorbeeld biobrandstof voor. En ook het gebruik van duurzaam beton bij de aanleg van een fietspad en het verplicht hergebruiken van asfalt zorgen voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen