Nieuws

Werkzaamheden Espelerweg (N351)

Update 23 juli 2021: Na opening van het eerste deel Espelerweg, gaat ook vanaf maandag 26 juli het laatste deel tussen de rotonde Banterweg en Espelerlaan open voor het verkeer. Wel geldt er voorlopig een snelheidsbeperking. Dit komt omdat de aannemer nog verschillende afrondende werkzaamheden moet uitvoeren. Naar verwachting zijn die werkzaamheden klaar in week 34 of 35. Als er aan de weg gewerkt wordt, zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer langs het werk te leiden.

 

Espelerweg

Planning en fasering
De werkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd tussen 7 juni en eind juli 2021 (oorspronkelijke planning eind augustus). Het werk wordt verdeeld in negen fases. Door de werkzaamheden in fases uit te voeren, proberen wij de overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid zo lang mogelijk te borgen. Per fase wordt een deel van de Espelerweg afgesloten en gelden er omleidingsroutes voor het weg- en landbouwverkeer. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. De planning per fase is onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden.

Reisinformatie fase 1a – week 23 en 24
Traject: deel Hannie Schaftweg tot kruispunt Hannie Schaftweg – Espelerweg
Het kruispunt is afgesloten voor doorgaand verkeer van en naar de Hannie Schaftweg. Doorgaand verkeer vanuit Emmeloord richting Espel en andersom kan gebruik maken van de Espelerweg. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel blijft in deze fase over de Espelerweg rijden. Na het aanbrengen van de deklaag (nacht van vrijdag 2 juli op zaterdag 3 juli) is het kruispunt weer geopend voor doorgaand verkeer van en naar Espel.

Reisinformatie fase 1b – week 24
Traject: deel tussen de Emmeloorder Dwarstocht tot en met een deel van het kruispunt Hannie Schaftweg – Espelerweg
Het kruispunt is toegankelijk voor doorgaand verkeer vanaf de Hannie Schaftweg richting rotonde Banterweg en andersom voor verkeer over de Hannie Schaftweg richting Urkerweg. Doorgaand verkeer vanuit Emmeloord richting Espel rijdt via de Urkerweg, Zuidwesterringweg en Espelerringweg. Verkeer vanuit Espel richting Emmeloord volgt dezelfde route. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel blijft in deze fase wel over de Espelerweg rijden (door of langs het werkvak). Het traject blijft afgesloten totdat de deklaag is aangebracht.

Omleidingskaarten fase 1a en 1b

Reisinformatie fase 2a – week 25
Traject: vanaf kruispunt Hannie Schaftweg tot inrit Intratuin
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Espelerlaan en andersom. Intratuin en aanwonenden zijn bereikbaar vanaf de richting Bant. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Het traject blijft afgesloten totdat de deklaag is aangebracht.

Reisinformatie fase 2b – week 26
Traject: inrit Intratuin tot en met kruispunt Kennemerlandlaan
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Espelerlaan en andersom. Intratuin en aanwonenden zijn bereikbaar vanaf de richting Hannie Schaftweg. Tijdens het aanbrengen van de deklaag (fase 1a, 1b, 2a, 2b, 3a en 3b: eind week 26 in de nacht van vrijdag 2 juli op zaterdag 3 juli) zijn direct aanwonenden korte tijd niet bereikbaar. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Het traject blijft afgesloten totdat de deklaag is aangebracht.

Omleidingskaarten fase 2a en 2b

Reisinformatie fase 3a – week 26
Traject: vanaf kruispunt Kennemerlandlaan tot inrit huisnummer 12-1
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Espelerlaan en andersom. Intratuin en aanwonenden zijn bereikbaar vanaf de richting Hannie Schaftweg. Talent XL, VSO Het Esveld en Triade zijn bereikbaar vanaf de richting Bant. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Het traject blijft gesloten totdat de deklaag is aangebracht.

Reisinformatie fase 3b – week 26
Traject: vanaf inrit huisnummer 12-1 tot rotonde Nieuwlandenlaan
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Espelerlaan en andersom. Intratuin, Talent XL, VSO Het Esveld en Triade zijn bereikbaar vanaf de richting Hannie Schaftweg. Tijdens het aanbrengen van de deklaag (fase 1a, 1b, 2a, 2b, 3a en 3b: eind week 26 in de nacht van vrijdag 2 juli op zaterdag 3 juli) zijn direct aanwonenden korte tijd niet bereikbaar. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Na het aanbrengen van de deklaag gaat dit deel van de weg, inclusief kruispunt Hannie Schaftweg – Espelerweg, weer open voor verkeer. Omdat de aannemer ook nog andere werkzaamheden moet uitvoeren, geldt op dit deel wel een snelheidsbeperking van 30 km/h.

Omleidingskaarten fase 3a en 3b

Reisinformatie fase 4a – week 27
Traject: vanaf rotonde Nieuwlandenlaan tot kruispunt Espelerlaan
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Espelerlaan en andersom. Intratuin, Talent XL, VSO Het Esveld en Triade zijn bereikbaar vanaf de richting Hannie Schaftweg. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Het traject blijft gesloten totdat de deklaag is aangebracht.

Reisinformatie fase 4b – week 27
Traject: Kruispunt Espelerweg en deel Espelerlaan
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Banterweg en andersom. Intratuin, Talent XL, VSO Het Esveld en Triade zijn bereikbaar vanaf de richting Hannie Schaftweg. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Het traject blijft gesloten totdat de deklaag is aangebracht.

Omleidingskaarten fase 4a en 1b

 

Reisinformatie fase 5 – week 28 en 29
Traject: Kruispunt Espelerlaan tot rotonde Banterweg
Doorgaand verkeer rijdt via de Hannie Schaftweg, Urkerweg en Banterweg en andersom. Intratuin, Talent XL, VSO Het Esveld en Triade zijn bereikbaar vanaf de richting Hannie Schaftweg. Tijdens het aanbrengen van de deklaag (fase 4a, 4b en 5: eind week 28 in de nacht van vrijdag 16 juli op zaterdag 17 juli) zijn direct aanwonenden korte tijd niet bereikbaar. Bus 77 van Connexxion van en naar Espel rijdt niet over de Espelerweg. De haltes aan de Espelerweg vervallen tijdelijk. Bus 315 van Arriva rijdt niet over de Espelerweg/Espelerlaan maar via de Banterweg. De haltes aan de Espelerlaan vervallen tijdelijk. Na het aanbrengen van de deklaag voor fase 4a tot en met 5 worden alle overige werkzaamheden door de aannemer uitgevoerd. De weg is dan nog afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omleidingskaart fase 5

Wat gaan we doen?

  • De bovenste asfaltlaag van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd leggen we een ribbelstrook met glasbollen langs de weg. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen. De kantstrookverruwing met glasbollen wordt aangebracht tussen de rotonde Banterweg en het begin van het 60 km gebied.
  • Op het gedeelte binnen het 60 km gebied worden naast het asfalt grasbetontegels aangebracht om bermschade, bijvoorbeeld door brede landbouwvoertuigen, te voorkomen.
  • Binnen het 60 km gebied worden op de rechte stukken waar geen drempels of kruispunten zitten overrijdbare middenasscheidingen aangebracht.
  • Bij de Kennemerlandlaan wordt de fietsoversteek iets verlegd, waardoor deze door de middengeleider gaat lopen.
  • De lichtmasten in het 60 km gebied worden vervangen.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling Infrastructuur via telefoonnummer 0320 – 265 566 of stuur een e-mail naar werkaandeweg@flevoland.nl. Of meld u aan voor onze SMS-waarschuwingsdienst om op de hoogte te blijven over deze werkzaamheden.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen