Nieuws

Veel reacties op enquête verkeersveiligheid N307 Markerwaarddijk

Maar liefst 387 weggebruikers hebben in december 2020 deelgenomen aan de enquête over de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk. De deelnemers ervaren veelal een onveilig gevoel door de onveilige inhaalacties, te hard rijden en de omstandigheden bij slecht weer. De enquête is onderdeel van een bredere verkenning die de provincie uitvoert naar de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg tussen Lelystad en Enkhuizen. Op basis van de resultaten van het onderzoek bekijkt de provincie of een aantal maatregelen meegenomen kan worden in het onderhoud van de weg dat staat gepland voor 2023. Overigens geldt hierbij wel dat de oplossingen moeten passen binnen de huidige marges van het dijklichaam.

Onderhoud Markerwaarddijk in 2023
De resultaten van de enquête zijn gebruikt voor de verkenning van meerdere oplossingsrichtingen. Hieruit is een selectie gemaakt voor een voorkeursvariant die momenteel wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt gekeken of onderdelen van de voorkeursvariant meegenomen kunnen worden voor het onderhoud dat in 2023 wordt gepland. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het eindrapport.

Resultaten enquête
Van 7 tot en met 18 december 2020 konden weggebruikers door een aantal vragen te beantwoorden hun zorgen, opmerkingen en ideeën delen. De helft van de weggebruikers waardeert de dijk met een 6 of hoger. De andere helft is minder positief over de weg. Onveilige inhaalmanoeuvres, de hoge snelheid en de rijcondities bij slecht vormen de grootste zorgpunten.
De meest genoemde risicolocaties zijn de afslag naar het nieuw aangelegde Bataviastrand, de scherpe knik naar de Houtribbrug en de afslag ter hoogte van Trintelhaven halverwege de dijk. De weggebruikers onderstaande top drie als redenen waarom zij de delen van de weg als onveilig ervaren:

  • Onveilige inhaalacties (51%)
  • De snelheidsverschillen tussen vrachtwagens en recreatief verkeer en het overige verkeer dat 100 km/u of zelfs harder rijdt (23%).
  • Wegconditie (12%), waarbij heel verschillende onderwerpen worden genoemd. Meest genoemd is het ontbreken van een uitvoegstrook naar Trintelhaven aan de Lelystadse kant.

Tot slot zijn door de deelnemers aan het onderzoek vele oplossingen aangedragen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Suggesties zijn het aanbrengen van een midden scheiding, het verlagen van de maximumsnelheid, ruimere pechhavens, geen bediening van de Houtribbrug tijdens de spits, meer verlichting in de bochten, betere belijning op de weg, het aanbrengen van een uitvoegstrook bij Trintelhaven en het aanleggen van een rotonde bij Bataviastrand.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 – 265 566 of stuur een e-mail naar werkaandeweg@flevoland.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen