Nieuws

Volgende stap Rondweg Lelystad-Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef)

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad beginnen met de planologische procedure voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid. Dit betekent iedereen de plannen die de provincie en de gemeente in kunnen zien en dat belanghebbenden daarop kunnen reageren.

De wegen in en rond Lelystad worden drukker. Daardoor kan het verkeer minder goed doorrijden en ontstaan er onveilige situaties. Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Warande en de groei van het aantal bezoekers naar Nationaal Park Nieuw Land komt er in de toekomst nog eens extra verkeer bij. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen een nieuwe Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen om:

  • problemen in de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te voorkomen;
  • te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de zuidwestkant van Lelystad

De weg loopt vanaf aansluiting 9 op de A6 tot en met de huidige Westerdreef. In september 2021 is een voorkeursoplossing vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Start planologische procedure

Van 7 september tot en met 19 oktober 2022 liggen ter inzage:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • Uitgangspuntennotitie
  • Participatieplan Rondweg Lelystad-Zuid

Hiermee informeren provincie en gemeente de omgeving over hoe zij de nieuwe fase (de verkennings- en de planvoorbereidingsfase) voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid gaan aanpakken en hoe belanghebbenden een bijdrage kunnen leveren. Iedereen kan de documenten bekijken op de website www.flevoland.nl/loket/ter-inzage  en erop reageren door een zienswijze in te dienen.

Inloopbijeenkomst

Op 13 september 2022 wordt in Integraal Kindcentrum Warande een inloopbijeenkomst over de Rondweg Lelystad-Zuid gehouden. Geïnteresseerden kunnen dan een toelichting krijgen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Er is een vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur.

Planning

De planologische fase wordt afgesloten met een projectbesluit: dit is een document waarin de regels staan waarbinnen de weg moet worden gerealiseerd. Hierin worden alle wensen en belangen uit de omgeving zoveel mogelijk meegenomen. Het projectbesluit wordt besproken met het College van B&W en de Gemeenteraad en wordt daarna vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar verwachting wordt de weg aangelegd in 2025 en 2026.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen