Code geel: Woensdagmiddag zware windstoten in het Waddengebied   Lees meer

Nieuws

Werkzaamheden Zwolse Vaart

Van 1 oktober 2020 tot en met medio april 2021 voert Provincie Flevoland werkzaamheden uit aan de oevers van de Zwolse Vaart. De oevers van de Zwolse Vaart worden natuurvriendelijk ingericht met als doel de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren en waarborgen.

Wat gaan wij doen?
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen en verlagen van houten en betonnen damwanden, het ontgraven van grond t.b.v. natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van duikers, palenrijen en houten damwanden. Op verschillende locaties worden ondiepe waterzones gecreëerd die ideaal zijn voor waterplanten, jonge vissen en amfibieën. Daarnaast gaan we de huidige fauna-uittreedplaatsen herstellen door het verwijderen van overtollig riet. Hierdoor ontstaan er aantrekkelijke locaties voor planten en dieren en hopen wij de waterkwaliteit te verbeteren. Ook maken we verschillende nieuwe bufferkanaaltjes, waarvan een samen met Natuurmonumenten. Deze bufferkanaaltjes houden water vast als er bijvoorbeeld een droge periode is of vangen water op als er juist heel veel regen valt.

Omwonenden en wandelaars ondervinden geen hinder van de werkzaamheden die grotendeels plaatsvinden om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over dit project vindt u in ons infobulletin Zwolse Vaart (PDF – 1.5MB).

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 –  265 566. U kunt ook een e-mail sturen naar werkaandeweg@flevoland.nl. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze SMS-waarschuwingsdienst om op de hoogte te blijven over één van onze projecten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland via de telefoonnummer 0320 - 265 566 of via e-mail werkaandeweg@flevoland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste werkzaamheden in de provincie Flevoland?

Bekijk dan snel onze overzichtspagina met alle meldingen en werkzaamheden.

Bekijk alle meldingen