Bediening bruggen en sluizen

Wilt u met uw boot een brug of sluis van provincie Flevoland passeren? Weet dan dat er geen brug- of sluiswachter ter plaatse is om u te helpen.

Friesesluis bij Lemmer

De 15 sluizen en beweegbare bruggen van de provincie worden namelijk op afstand bediend, vanuit het provinciehuis. Om gebruik te maken van de bruggen is het belangrijk om u vooraf bij de provincie aan te melden. Bel maximaal 1 uur van te voren met onze bedieningscentrale: 0320 – 767 610. Of druk op de aanmeldknop bij de brug of sluis. Via de digitale vaarkaart kunt u de bedieningstijden en overige informatie bekijken per brug/ sluis.

Bedieningstijden
1 april – 31 oktober

 • Maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag van 7.00 tot 22.00 uur
 • Zon- en feestdagen van 9.00 tot 22.00 uur

1 november – 31 maart

 • Maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag van 7.00 tot 12.00 uur
 • Zon- en feestdagen geen bediening

Laatste schutting
De laatste schutting start uiterlijk 15 minuten voor einde bedieningstijd. Houd er rekening mee dat het schutten circa 15 minuten in beslag neemt. Op drukke dagen kunnen de wachttijden bovendien oplopen, ook door drukte bij andere bruggen en sluizen. Daardoor kunt u mogelijk niet meer mee met de laatste schutting. Een aanmelding is geen garantie dat u nog geschut wordt. Zorg dus dat u ruim van tevoren aanwezig bent bij de sluis of brug!

Stremmingen
Kijk voor actuele stremmingen bij onze meldingen of op NOS teletekst, pagina 721.

Uitzonderingen

 • Arie de Witbrug en de brug van de Urkersluis worden niet bediend tussen 12.45 en 13.15 uur en tussen 14.15 uur.
 • Voor de Elburgerbrug, Vollenhoverbrug en de brug Noordersluis geldt het volgende voor de bediening in de spits; op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur alleen brugopening voor beroepsvaart om 16.30 en 17.30 uur. Recreatievaart mag meevaren.
 • Voor de Elburgerbrug geldt een beperkte bediening voor de scheepsvaart, bijvoorbeeld bij een evenement als Lowlands. Het gaat dan om een tijdelijke instructie voor de brugwachters om de brug zo te bedienen dat het wegverkeer bij deze evenementen vlot kan doorrijden.
 • De brug met Marknessersluis is dicht voor de scheepsvaart op werkdagen tussen 11.45 en 12.15  uur en tussen 12.45 en 13.15 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.
 • De Nagelerbrug, Kamperbrug, De Overstap, Marknesserbrug/ Kadoelerbrug in Emmeloord worden centraal bediend vanuit de brugwachtersruimte op de Nagelerbrug. Deze bruggen hebben andere bedieningstijden. Meer informatie: website gemeente Noordoostpolder.

Afmetingen bruggen en sluizen.
De afmetingen in de tabel zijn weergegeven in meters. Een overzicht van alle provinciale bruggen en sluizen vindt u op de kaart in Google Maps.

Brug of sluis Lengte Verplicht schutten met open brug bij lengte (*1) Breedte Hoogte bij dichte brug (*3) Hoogte bij open brug (*3) Diepgang
Arie de Witbrug 6,8 2,4 2,4
Blauwe Dromer 19,5 4,7 6,7 (*4) 1,4
Elburgerbrug 11 5,5 2,5
Friese Sluis bij Flevoland in varen 38,3 Niet toegestaan 6,7 6,5 2,4
Friese Sluis bij Flevoland uit varen 46,8 Groter dan 38,3 6,7 6,5 2,4
Kampersluis 66 7,2 2,7 2,4
Ketelsluis bij Flevoland in varen 42,6 Niet toegestaan 6,4 5,6 2,4
Ketelsluis bij Flevoland uit varen 53,4 Groter dan 42,6 6,4 5,6 2,4
Larsersluis 20,1 4,7 3 1,4
Marknessersluis 48 Groter dan 38 6,7 2,4 = 2,4
Noordersluis 63 8,2 6,7 2,4
Tollebekerbrug 7,3 2,4 2,4
Urkersluis 47 en onder voorwaarden 49,5 (*2) 37,3 6,7 6,2 6,2 2,4
Vaartsluis 63 8,2 2,4
Vollenhoverbrug 11 3,1 2,5
Voorstersluis bij Flevoland in varen 39 Niet toegestaan 6,7 5,5 11,1 2,4
Voorstersluis bij Flevoland uit varen 47,3 Groter dan 39 6,7 5,5 11,1 2,4
Zuidersluis 63 8,2 6,2 2,4
Zwolsebrug 6,8 2,4 2,4

Bij schuttingen met open brug gelden de volgende voorwaarden:

 1. Meldingsplicht schipper: de schipper dient de scheepslengte voor het invaren door te geven en aan te geven dat hij met brug open geschut wil worden.
 2. Op werkdagen tijdens de bloktijden van 7.00-9.00 uur en 16.00-18.00 uur vinden er geen schuttingen met open brug plaats.
 3. Voor de Urkersluis geldt bovendien dat er tijdens de kost (op werkdagen tussen 12.45-13.15 uur en 13.45-14.15 uur) niet geschut wordt met open brug

Aanvullende voorwaarden schutten op Urk voor schepen tussen 47 e 49,5 meter:

 1. Er worden sterke kunststoftouwen zonder rek gebruikt;
 2. Er dient tijdens het in-/uitvaren en de schutting een tweede bemanningslid aanwezig te zijn;

Maximale doorvaarthoogte is de feitelijke doorvaarthoogte (bij gemiddeld waterpeil) minus een marge van 30 centimeter voor fluctuaties in waterpeil en onduidelijkheid voer exacte opbouwhoogte van het schip (conform Richtlijnen Vaarwegen 2011).

De actuele doorvaarthoogte is van vaste brug over de Blauwe Dromer de 6,7 meter. De eerstvolgende vaste brug over de Hoge vaart heeft echter een doorvaarthoogte van 3,9 meter.

Voorschriften met betrekking tot het schutten

 • Uitgangspunt is dat het schip tussen de stopstrepen ligt voordat het schutproces aanvangt. Als het schip niet tussen de stopstrepen past is het te groot en wordt het niet geschut. Blijf binnen de markeringen. Anders is de kans namelijk groot dat u bekneld raakt tussen de sluisdeur of de sluiswand. Tevens kan er onder water een drempel liggen, die tijdens het zakken van het water uw schroef of roer kan raken.
 • Voor het naar binnen varen van een buitensluis dient een aanvaarbeveiliging te zijn aangebracht. In Flevoland is dit momenteel alleen de Urkersluis.