Projecten

Overzicht werkzaamheden en projecten in 2020

Flevoland

Periode

2020

Wat we gaan doen
In 2020 voert de provincie meer dan 35 onderhoudsprojecten uit in heel Flevoland. Die variëren van het vernieuwen van wegen en fietspaden, tot het vervangen van oevers en aanlegsteigers. Dit jaar vernieuwen we 23 kilometer weg en 13 kilometer fietspad. Op onze poster (pdf, 434 kB) ziet u waar en wanneer we aan welke projecten werken. De fietspaden krijgen duurzaam beton. Ook komt er nog bijna 8 kilometer aan natuurvriendelijke oever bij. Over een lengte van 10 kilometer vervangen we de oeverbeschoeiing. De werkzaamheden voeren we vooral uit de relatieve drogere, warmere maanden. Nat en koud weer kan de kwaliteit van het asfalt en de belijning verminderen. Daarnaast mag er in de wintermaanden niet gewerkt worden op dijken vanwege het stormseizoen. Zo is er geen kans dat de dijk verzwakt door onze werkzaamheden.

Meerjarenprojecten
Naast de onderhoudsprojecten, werken we het hele jaar aan 7 grote projecten. Deze projecten duren vaak meerdere jaren, daarom noemen we ze ook wel meerjarenprojecten. Voorbeelden van deze projecten zijn: Anthony Fokkerweg en aansluiting A6, Hogering Almere en de Ganzenweg – Knardijk. De voorbereidende werkzaamheden voor de Ganzenweg – Knardijk starten de zomer. In totaal investeren we 7 miljoen euro voor onze meerjarenprojecten.

Dagelijks onderhoud
Onze toezichthouders inspecteren elke dar de provinciale (vaar)wegen, fietspaden, bruggen en sluizen. Ook voeren deze medewerkers kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Jaarlijks besteedt de provincie ongeveer 9,5 miljoen euro aan het dagelijks beheer en onderhoud van de infrastructuur. Denk aan bermen maaien, strooien als het vriest en ondersteunen bij calamiteiten. Zo dragen wij bij aan een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer in Flevoland.

Waarom

  • Tussen maart en oktober 2020 voert provincie Flevoland (onderhouds)werkzaamheden uit aan wegen, fietspaden en vaarwegen. In 2020 investeren we daarvoor 20 miljoen euro.
  • Het is mogelijk dat de effecten van de coronacrisis gevolgen hebben voor de planning en de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Bij een aantal projecten kunnen we niet uitsluiten dat er verkeeroverlast komt of dat er omleidingsroutes komen. We doen wat mogelijk is om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Planning

Wist u dat de voorbereidingen van een onderhoudsproject ongeveer 2 jaar van tevoren beginnen? De voorbereidingen bestaan uit het doen van onderzoek voor de benodigde maatregelen, bestektekeningen maken, flora- en faunaonderzoek, aanvragen van vergunningen, afstemmen met belanghebbende partijen en het aanbesteden van het werk. De projectleiders kijken nu dus al vooruit naar de werkzaamheden van 2021.