Projecten

Aanleg rotonde Biddingringweg N305 – Dronterweg N309

Aansluiting Biddingringweg - Dronterweg, rechter rijbaan Biddingringweg tussen Elburgerweg en Dronterweg en de rijbaan Dronterweg tussen Biddingringweg en rotonde De West.

Periode

De uitvoering van het werk neemt meerdere maanden in beslag en wordt naar verwachting uitgevoerd in het voorjaar van 2022.

Werkvak Dronterweg/Biddingringweg

Voorjaar 2022 gaat Provincie Flevoland een rotonde aanleggen ter plaatse van de aansluiting van de Dronterweg op de Biddingringweg. Naast de aanleg van de rotonde wordt ook onderhoud uitgevoerd aan nabij gelegen en aansluitende delen van de Dronterweg en de Biddingringweg. De huidige asfaltverhardingen van deze weggedeelten vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen.

Werkzaamheden
Delen van de N309 Dronterweg en N305 Biddingringweg zijn toe aan groot onderhoud. Dit gebeurt normaliter elke 15 tot 20 jaar. Het asfalt op het deel van de Dronterweg is nog niet zo oud, maar hier is tijdens de laatste onderhoudsbeurt in 2012 een geluidsreducerende asfaltlaag aangebracht. Deze asfaltlagen zijn minder sterk en moeten daarom iedere 8 – 10 jaar worden vervangen. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De belangrijkste worden hierna genoemd.

Aanpassingen weg
Op de delen waar gewerkt wordt aan de Dronterweg en Biddingringweg wordt de bovenste laag asfalt verwijderd, waarna een laag geluidsreducerend asfalt wordt aangebracht. Op de rechter rijbaan van de Biddingringweg tussen de Dronterweg en de Elburgerweg ligt nu nog geen geluidsreducerend asfalt. Het bestaande asfalt wordt hier vervangen door geluidsreducerend asfalt om de geluidsbelasting op de naastliggende woonwijk te verminderen. De bestaande ribbelstrook met glasbollen aan beide kanten van de rijbaan wordt ook vernieuwd. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte en een sein om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.

Aanleg rotonde
Er wordt een nieuwe rotonde aangelegd op de huidige kruising Biddingringweg/Dronterweg waardoor een veiligere verkeerssituatie ontstaat. De bestaande busbaan wordt niet aangesloten op de rotonde maar blijft wel aangesloten op de Dronterweg. Langs de rotonde wordt een, veilige, oversteek voor fietsers aangelegd.

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid.
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek.
  • Verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden.

Planning

De (onderhouds)werkzaamheden nemen meerdere maanden in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd. De verwachte uitvoeringsperiode is voorjaar 2022. De exacte startdatum en de fasering is nog niet bekend. De kruising Biddingringweg/Dronterweg is, evenals de delen van de Dronterweg en Biddingringweg waar gewerkt wordt, tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Voor de realisatie van de rotonde wordt in de Biddingringweg een bypass aangelegd zodat doorgaand verkeer op de Biddingringweg zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Voor fietsers en wegverkeer worden per fase omleidingsroutes vastgesteld.

Ontwerp
Hieronder kunt u het ontwerp bekijken. Heeft u na het lezen van deze informatie of het bekijken van het ontwerp vragen, opmerkingen of suggesties? Vul dan het contactformulier in. Alle ingezonden vragen, opmerkingen en suggesties worden gelezen, getoetst en beantwoord.

Traject Dronterweg

Traject Biddingringweg

Situatietekening rotonde Dronterweg-Biddingringweg (1)

Dwarsprofielen Dronterweg-Biddingringweg

 

Wilt u iets over dit project kwijt?