Projecten

Groot onderhoud bruggen en sluizen

16 verschillende locaties in Flevoland

Periode

2018 - 2023

Locaties bruggen en sluizen in de provincie

De 13 bruggen en 11 sluizen die provincie Flevoland bedient zijn verouderd. Daarom knappen we al onze 13 bruggen en 11 sluizen op. Na de opknapbeurt kunnen de bruggen en sluizen weer heel wat jaren mee. Maandag 10 januari 2022 beginnen we met het opknappen van de Voorstersluis in  Kraggenburg.

Wat gaan we doen?

Het opknappen van de 13 bruggen en 11 sluizen valt binnen het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. Dit project gaat ongeveer 60 miljoen euro kosten. Onze oudste bruggen en sluizen zijn al 75 jaar. Nu is het tijd voor een grote opknapbeurt. Eind 2023 moet het project afgerond zijn. In het project gaan we onder andere het volgende doen:

  • Het bediensysteem vervangen. Het bediensysteem zorgt ervoor dat de brug of sluis open- en weer dichtgaat
  • Elektronische installaties vernieuwen
  • Sluisdeuren vervangen of helemaal opknappen
  • Het beweegbare gedeelte van de brug (de brugval) vervangen of opknappen
  • Steigers en remmingwerken vervangen of opknappen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug te komen.
  • We repareren beschadigd beton
  • Schilderwerkzaamheden

Sinds 2014 bedienen we onze bruggen en sluizen op afstand. Dat doen we vanuit het provinciehuis in Lelystad. De bediening van de bruggen en sluizen is nu voor elke brug en sluis anders. Bij de opknapbeurt krijgen alle bruggen en sluizen hetzelfde bediensysteem. Daardoor wordt het bedienen makkelijker en veiliger. Ook storingen kunnen sneller opgelost worden.

Omleidingsroutes

We willen wegen en vaarwegen zoveel mogelijk bereikbaar houden tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Daarom maken we omleidingsroutes. We werken hierbij samen met bedrijven, inwoners en hulpdiensten zoals de brandweer. Houd onze website en sociale mediakanalen zoals Twitter in de gaten voor meer informatie over omleidingsroutes.

Download planning

Open hier de planning van de werkzaamheden.

Foto’s renovatiewerkzaamheden

Onderstaand een aantal foto’s van de werkzaamheden bij de Urkersluis, Marknessersluis, Elburgerbrug en de Friese Sluis.

 

Hoe

Waarom

  • Voor de komst van de Afsluitdijk was er op de plek waar provincie Flevoland ligt alleen maar water. Provincie Flevoland ligt eigenlijk op de zeebodem: 6 meter onder de zeespiegel.
  • Flevoland ligt erg laag en rondom Flevoland ligt veel water. Dijken en sluizen beschermen provincie Flevoland tegen het water.
  • Als er geen sluizen zouden zijn, zou Flevoland één grote plas water zijn en dat willen we natuurlijk niet. Om te zorgen dat inwoners van Flevoland ook in de toekomst veilig zijn, knappen we nu onze bruggen en sluizen op.

Planning

Aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services voert de werkzaamheden binnen het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’ uit. Deze aannemer heeft een planning gemaakt. Hierin staat wanneer welke brug of sluis opgeknapt wordt. Het is en blijft lastig om vier jaar vooruit te kijken en voor vier jaar definitief te plannen. De tijdsplanning, waar we nu vanuit aan is het volgende:

2019 Voorbereiding
Ontwerpen nieuw bedieningssysteem
2020 Urkersluis, kwartaal 1
Arie de Witbrug, kwartaal 3
Friese Sluis, kwartaal 4
2021 Tollebekerbrug, kwartaal 1
Zwolse brug, kwartaal 1
Elburger brug, kwartaal 2
Ketelsluis, kwartaal 4
Kampersluis, kwartaal 4
2022 Voorstersluis, kwartaal 1
Noordersluis, kwartaal 1
Marknessesluis, kwartaal 3
Vaartsluis, kwartaal 4
Zuidersluis, kwartaal 4
2023 Vollenhoverbrug, kwartaal 1
Larserluis, kwartaal 1