Projecten

De Grote Trap

langs de Wulptocht, tussen de Ibisweg en de Schollevaarweg (Zeewolde)

Periode

april 2018 - september 2019

De Grote Trap is zo’n 10 kilometer lang en 100 meter breed. Het ligt tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold bij Zeewolde. Nu het gebied toegankelijk is, fietst u tussen de koeien en langs meanderend water vol planten en kleine dieren. U kunt picknicken langs de route en vissen langs de waterkant. Vogelaars kunnen in uitkijkhutten kijken naar akker- en struweelvogels. Fietsen over de Grote Trap brengt u langs prachtige ruigtes, kleurrijke bloemenvelden en typische Flevolandse vergezichten. Tijdens een tocht over de Grote Trap leert u Flevoland pas écht kennen.

Fietsen

Het fietspad is sinds 23 oktober 2019 bereikbaar via de nieuw aangelegde parkeerplaats bij de Vogelweg en bij de Kop van het Horsterwold. Dit is aan het begin en het eind van de fietsroute. De Grote Trap kruist de Vogelweg, Ibisweg en Schollevaarweg. Automobilisten worden geattendeerd op overstekende fietsers. De aansluiting is zo ontworpen dat fietsers niet zomaar de weg op kunnen rijden.

Koeien

De koeien die er komen zijn van het ras Hereford. Dit ras staat bekend als rustig en vriendelijk.

Faciliteiten

Er staan schuilhutten waar fietsers kunnen schuilen tijdens een regenbui en langs de route zijn er picknickbanken geplaatst.

 

 

Achtergrond

In 2014 heeft Het Flevo-Landschap het projectvoorstel voor de Grote Trap ingediend in het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland. In het programma Nieuwe Natuur is het voorstel niet gehonoreerd. Maar Provinciale Staten hebben bij motie Gedeputeerde Staten verzocht om de aanleg van een recreatieve fietsroute tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold uit te werken. In maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten besloten om uitwerking te geven aan de aanleg en inrichting van deze fietsverbinding.

 

 

Samenwerking

3 organisaties hadden binnen dit project ieder haar eigen taak en rol. Provincie Flevoland heeft een recreatieve fietsverbinding aangelegd. Waterschap Zuiderzeeland bouwde de natuurvriendelijke oevers. Het Flevo-Landschap heeft de grond beschikbaar gesteld en het natuurgebied toegankelijk gemaakt voor het publiek en neemt het dagelijkse beheer op zich.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is gedeeltelijk betaald met steun van de Europese Unie middels het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Hoe

Waarom

  • ontwikkeling van een recreatieve fietsroute tussen de fietsbrug over de A6 en natuurgebied Horsterwold

Planning

Eind september 2017 zijn de werkzaamheden gestart en op woensdag 23 oktober 2019 werd de Grote Trap geopend. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemingsbedrijf Ploegam. In het najaar van 2017 zijn ze begonnen met het grondwerk voor de natuurvriendelijke oevers, geulen en slikken. Een deel van de afgegraven grond werd gebruikt voor de aanleg van het fietspad. Deze werkzaamheden duurden tot en met maart 2018. De werkzaamheden hebben daarna even stil gelegen in verband met het broedseizoen. In september 2018 werden de werkzaamheden weer opgepakt en werd het fietspad aangelegd. Overlast van de werkzaamheden waren beperkt tot in- en uitrijdend bouwverkeer bij de Ibisweg, Vogelweg en Adelaarsweg.

De Grote Trap officieel geopend

23 oktober 2019 opening fietsroute

In 2017 zetten Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst voor de Grote Trap. Bekijk hier de video over de start van het project.