Projecten

Elburgerbrug

Elburgerbrug, Elburg

Periode

Van maandag 22 februari tot zaterdag 24 april 2021

Hoewel we als provincie Flevoland de afgelopen jaren al regelmatig onderhoud hebben gepleegd aan de Elburgerbrug, gaan we op maandag 22 februari 2021 opnieuw aan de slag. Dit keer wordt het bedieningssysteem van de brug en alles wat daarmee samenhangt vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het provinciale project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’, waarin op alle beweegbare bruggen en sluizen op 16 locaties in Flevoland worden gerenoveerd. In het informatiebulletin kunt u de de details van de planning zien en is er achtergrond informatie te vinden over de Elburgerbrug.

Welke werkzaamheden gaan er plaatsvinden?
Belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings- en bedieningssysteem. Alle beweegbare bruggen en sluizen worden sinds 2014 op afstand bediend, vanuit het provinciehuis in Lelystad. Omdat de bruggen en sluizen uit  verschillende tijden stammen hebben zij ook allemaal verschillende besturingssystemen. Door nu een uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger. Het bouwen van het nieuwe besturings- en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo worden de motoren vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelleidingen en -verbindingen nodig, moeten de elektrotechnische schakelkasten vernieuwd worden, komen er nieuwe camera’s en slagboomkasten en moet alles aangesloten worden op de bediencentrale in Lelystad. Werkzaamheden, die deels zichtbaar zijn bij de brug zelf en deels achter de schermen plaatsvinden. Graafwerkzaamheden, plaatsen van nieuwe cameramasten en bouwen van een nieuw technisch gebouwtje op de brug  zijn straks duidelijk te zien. Verder wordt de brug ook opnieuw geschilderd.

Online informatiebijeenkomst op woensdag 10 februari 2021
Op 10 februari is er een informatiebijeenkomst, waar we iedereen die belangstelling heeft voor uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst geven we een toelichting op de werkzaamheden en de omleidingsroutes en beantwoorden we de vragen, die er zijn. In verband met de Corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt deze bijeenkomst online te organiseren. De bijeenkomst start om 19:00 uur en duurt ongeveer tot 20:00 uur. Wilt u deze bijwonen? Klik dan op onderstaande link:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Download handleiding online vergadertool

Of meldt u aan door onderstaand formulier in te vullen. Bij de online bijeenkomst zullen we beginnen met een presentatie over de renovatiewerkzaamheden en de verkeersmaatregelen, die getroffen worden. In deze presentatie blikken we ook terug op de werkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd. Daarna is er de mogelijkheid om vragen te beantwoorden.

Aanmelden informatiebijeenkomst

 

Hoe

Waarom

  • Is er nu tijdens het werk een halve afsluiting van de brug nodig? Om het werk aan de brug goed en ook veilig uit te kunnen voeren, moet een deel van de brug beschikbaar zijn voor de werkzaamheden. Op de brug is veilige loop- en werkruimte nodig, omdat materiaal moet worden aangevoerd, zoals onderdelen van installaties en machines in de brug. Soms is er ook ruimte nodig voor materieel of steigers voor bijvoorbeeld schilderswerkzaamheden.
  • Is het nodig om de brug twee weken te stremmen? Het nieuwe besturings- en bedieningssysteem, inclusief alle signalering op de weg en de vaarweg, wordt in deze weekenden uitgebreid getest.

Planning

De renovatiewerkzaamheden duren negen weken. In deze periode, van maandag 22 februari tot zaterdag 24 april 2021, blijft de brug grotendeels beschikbaar voor het verkeer, weliswaar via één rijbaan. In de weekenden worden de rijbanen vrij gemaakt en zijn er dus beide rijbanen open (tussen vrijdagavond 20:00 uur en maandagochtend tot 6:00 uur). In april zijn er echter twee weekenden gepland, waarin de brug volledig gestremd is voor alle verkeer. Voor fietsers, bromfietsers en voetgangers vaart er in die weekenden een pontje. Auto’s en ander gemotoriseerd wegverkeer wordt die weekenden omgeleid via de A28 en het aquaduct bij Harderwijk of via de A 28, de A50 en de brug bij de Roggebotsluis. Het gaat om de weekenden van 10/11 en 17/18 april.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

De BouwApp Via de gratis BouwApp kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen. Ook wanneer er onverwachte ontwikkelingen zijn zullen wij die in de BouwApp melden. Via de app kunt u ook vragen stellen of klachten melden.
De omgevingsmanager Heeft u acute vragen of klachten? Dan kunt u ook bellen of Whatsappen met onze omgevingsmanager Seda Dagdelen, via telefoonnummer 06 30 26 17 26.