Projecten

Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

Over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant.

Periode

2019 - 2022

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG WATERLANDSEWEG (N305)

Het komende jaar bouwt de provincie een fiets- en voetgangersbrug over de verdubbelde Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart in Almere, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant. De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug zorgt ervoor dat buspassagiers die uitstappen bij de bushalte Stichtsekant veilig kunnen oversteken, terwijl het verkeer over de Waterlandseweg gewoon kan doorrijden. Doordat de fiets- en voetgangersbrug over de Hoge Vaart heengaat, ontstaat een verbinding tussen het Cirkelbos aan de zijde van Stichtsekant en het Kathedralenbos aan de zijde van het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold. Deze verbinding vergroot het fietspadennetwerk voor de inwoners van Almere en biedt de recreatieve wandelaar een nieuwe route langs de bijzondere plekken in de buurt.

LIGGERBRUG

Bij de uitvraag voor het aanleggen van de fiets- en voetgangersbrug heeft de provincie aangegeven de vormgeving van de brug erg belangrijk te vinden. Het ontwerp van een duurzame, 240 meter lange liggerbrug met 8 overspanningen van aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. kwam als winnend ontwerp uit de aanbesteding.

DUURZAAM EN BEELDBEPALEND

De materialen die gebruikt worden voor de liggerbrug zijn beeldbepalend en duurzaam, namelijk Cortenstaal en hout. Cortenstaal veroudert mooi, is goed te hergebruiken, heeft geen afwerking nodig en behoeft vrijwel geen onderhoud. Het hout dat gebruikt wordt voor de brugleuningen en zitbanken is hardhout dat in Almere gerecycled is. Vanaf de zitbanken kan de gebruiker aan de oostkant uitkijken op de Groene Kathedraal. Aan de westkant is een uitkijkpunt in de richting van het monument voor de Peetvaders van Almere boven op de Berg ‘Almere Boven’ in het Museumbos.

LIFT

Om de bushalte Stichtstekant te bereiken vanaf de fiets- en voetgangersbrug is de brug voorzien van een spiltrap. Mindervalide reizigers kunnen gebruik maken van een glazen lift die zich in de as van de trap bevindt.

VERTRAGING

Er is gekozen voor een kwalitatief hoogstaand ontwerp dat ook geheel past bij de locatie. De verdere uitwerking van dit ontwerp is dermate complex gebleken dat er vertraging is opgelopen. De oplevering wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2022.

DE WERKZAAMHEDEN TOT NU TOE

In de afgelopen periode hebben wij de onderbouw en funderingen van de brug aangebracht. Ondertussen wordt er ook aan de brug  zelf hard gewerkt. Dit gebeurt in een grote loods op een scheepswerf aan de Maas in Heusden. De nieuwe fietsbrug bestaat uit zes liggers die op dit moment gebouwd worden. In de loods liggen overal stukken staal, dat zijn de onderdelen van de brug. Elk onderdeel heeft een unieke cijfercode. Het hoofdcijfer geeft aan bij welke sectie het stuk staal hoort. Vervolgens geeft de rest van de cijfercode aan waar het aan vast moet komen. Het is als ware een bouwpakket maar dan voor gevorderden.

WAT GAAT ER GEBEUREN IN 2021?

Als de puzzel compleet is, worden de delen naar Almere vervoerd. Twee delen gaan over de weg en vier delen samen met de spiltrap gaan over het water. Op de projectlocatie gaat Reimert, na het plaatsen van de pijlers ,de brug vervolgens inhijsen. Dit alles vindt plaats in het derde kwartaal van 2021.

In het vierder kwartaal is geconstateerd dat er extra dempers nodig zijn om de brug binnen de trillingsrichtlijnen te houden. De levering van deze dempers is relatief lang waardoor verwacht wordt dat de brug in het eerste kwartaal van 2022 kan worden opengesteld.

Hoe

Waarom

  • De fiets- en voetgangersbrug garandeert een veilige oversteek vooral voor werknemers van een van de bedrijven die bij bushalte Stichtsekant uitstappen.
  • Het verkeer op de Waterlandseweg kan vlotter doorrijden nu er geen verkeerslichten meer nodig zijn voor de oversteek van buspassagiers.
  • De fiets- en voetgangersbrug verbindt het Cirkelbos met het Kathedralenbos en het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold. Dit zorgt voor een mooie, interessante route voor recreatieve fietsers en wandelaars.

Planning

Vanwege het complexe ontwerp is er vertraging is opgelopen. In het najaar 2020 is er gestart met de werkzaamheden buiten. De heipalen die nodig zijn voor het ondersteunen van de brug worden dan aangebracht. Ook worden de damwanden gemaakt. Ondertussen wordt in een loods in Heusden de zes liggers van de nieuwe fietsbrug gebouwd. In het derde kwartaal van 2021 wordt de brug naar Almere vervoerd en, na het plaatsen van de pijlers, ingehesen. Naar verwachting wordt de brug in het eerste kwartaal van 2022 geopend omdat er extra dempers moeten worden aangebracht om het trillingsniveau binnen de richtlijnen te houden.

Wanneer zijn we klaar?

2021 De delen van de fietsbrug worden uit de loods in Heusden naar Almere vervoerd
Derde kwartaal 2021 De pijlers worden geplaatst en de fietsbrug wordt ingehesen
Eerste kwartaal 2022 Aanbrengen dempers en afwerking lift. Opening fietsbrug.