Projecten

Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

Over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant.

Periode

2019 - 2021

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG WATERLANDSEWEG (N305)

Het komende jaar bouwt de provincie een fiets- en voetgangersbrug over de verdubbelde Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart in Almere, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant. De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug zorgt ervoor dat buspassagiers die uitstappen bij de bushalte Stichtsekant veilig kunnen oversteken, terwijl het verkeer over de Waterlandseweg gewoon kan doorrijden. Doordat de fiets- en voetgangersbrug over de Hoge Vaart heengaat, ontstaat een verbinding tussen het Cirkelbos aan de zijde van Stichtsekant en het Kathedralenbos aan de zijde van het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold. Deze verbinding vergroot het fietspadennetwerk voor de inwoners van Almere en biedt de recreatieve wandelaar een nieuwe route langs de bijzondere plekken in de buurt.

LIGGERBRUG

Bij de uitvraag voor het aanleggen van de fiets- en voetgangersbrug heeft de provincie aangegeven de vormgeving van de brug erg belangrijk te vinden. Het ontwerp van een duurzame, 240 meter lange liggerbrug met 8 overspanningen van aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. kwam als winnend ontwerp uit de aanbesteding.

DUURZAAM EN BEELDBEPALEND

De materialen die gebruikt worden voor de liggerbrug zijn beeldbepalend en duurzaam, namelijk Cortenstaal en hout. Cortenstaal veroudert mooi, is goed te hergebruiken, heeft geen afwerking nodig en behoeft vrijwel geen onderhoud. Het hout dat gebruikt wordt voor de brugleuningen en zitbanken is hardhout dat in Almere gerecycled is. Vanaf de zitbanken kan de gebruiker aan de oostkant uitkijken op de Groene Kathedraal. Aan de westkant is een uitkijkpunt in de richting van het monument voor de Peetvaders van Almere boven op de Berg ‘Almere Boven’ in het Museumbos.

LIFT

Om de bushalte Stichtstekant te bereiken vanaf de fiets- en voetgangersbrug is de brug voorzien van een spiltrap. Mindervalide reizigers kunnen gebruik maken van een glazen lift die zich in de as van de trap bevindt.

VERTRAGING

Er is gekozen voor een kwalitatief hoogstaand ontwerp dat ook geheel past bij de locatie. De verdere uitwerking van dit ontwerp is dermate complex gebleken dat er één jaar vertraging is opgelopen. De belangrijkste hobbels zijn nu genomen en de realisatie wordt voorzien eind 2020 / begin 2021.

SCHOP IN DE GROND

Reimert Bouw en Infrastructuur en de Provincie Flevoland zijn blij dat binnenkort daadwerkelijk de schop in de grond kan voor de realisatie van deze unieke en beeldbepalende brug. Via de 240 meter lange brug van Cortenstaal kunnen busreizigers straks veilig oversteken van en naar bedrijventerrein Stichtsekant. Daarnaast vormt de brug een verbinding voor het bedrijventerrein met Oosterwold en de Groene Kathedraal met het Cirkelbos. Kortom: een sociaal veilige oversteek die bijzondere plekken met elkaar verbindt en ruimte biedt voor recreatie.

Hoe

Waarom

  • De fiets- en voetgangersbrug garandeert een veilige oversteek vooral voor werknemers van een van de bedrijven die bij bushalte Stichtsekant uitstappen.
  • Het verkeer op de Waterlandseweg kan vlotter doorrijden nu er geen verkeerslichten meer nodig zijn voor de oversteek van buspassagiers.
  • De fiets- en voetgangersbrug verbindt het Cirkelbos met het Kathedralenbos en het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold. Dit zorgt voor een mooie, interessante route voor recreatieve fietsers en wandelaars.

Planning

Vanwege het complexe ontwerp is er één jaar vertraging is opgelopen. De voorbelasting ligt en inmiddels wordt er in de werkplaats gewerkt aan de brugonderdelen. Na de zomer 2020 wordt er gestart met de werkzaamheden buiten. De heipalen die nodig zijn voor het ondersteunen van de brug worden dan aangebracht. Eind 2020 is de brug gereed. Begin 2021 zal ook de lift gereed zijn.

Wanneer zijn we klaar?

Eind februari 2019 Aanbrengen van de voorbelasting
Oktober 2020 Aanbrengen heipalen
Eind 2020 Brug gereed
Begin 2021 Lift gereed