Projecten

Ombouw Kruispunt Ganzenweg-Knardijk

het kruispunt van de N302 Ganzenweg, N306 Harderijk en de N707 Knardijk

Periode

2019-2022

OMBOUW KRUISPUNT GANZENWEG-KNARDIJK

Geschetste overzichtskaart van toekomstige situatie

Provincie Flevoland gaat de bestaande turborotonde op het kruispunt van de Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. Verkeer tussen Lelystad en Harderwijk rijdt voortaan vlot en veilig over de N302 zonder kruisend verkeer tegen te komen. Verkeer tussen Zeewolde en Biddinghuizen heeft via de twee rotondes de keuze om de route te vervolgen. Het ombouwen van de huidige rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid.

FIETSERS EN NIET-JAARLIJKS ONDERHOUD

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden passen we de onderliggende dijk aan. Hierdoor verandert ook de situatie voor fietsers. De tunnel verdwijnt en fietsers kruisen de N302 ook via de daarboven gelegen twee rotondes. Tegelijk wordt het niet-jaarlijks onderhoud aan de N707 Knardijk tussen de Ganzenweg en de Biezenburcht en aan de N306 Harderwijk tussen de Ganzenweg en het kunstwerk gemaal Lovik meegenomen.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Naast de werkzaamheden aan de Ganzenweg-Knardijk vergroten wij in samenwerking met Natuurmonumenten de biodiversiteit en landschappelijke variatie in het Harderbos. Over een lengte van 2,2 kilometer wordt een oever van de Hoge Dwarsvaart afgegraven en legt Provincie Flevoland een natuurvriendelijke oever aan. Deze natuurvriendelijke oever bestaat uit paaibaaien, moerasbos, zoete plassen en geulen. Moeras is van groot belang voor vogels, libellen, vissen, amfibieën en enkele zoogdieren zoals de bever, otter, noordse woelmuis en waterspitsmuis.

NAT SCHRAALLAND OP ZAND

Onder de golfclub ligt het Prorail perceel. Op dit moment bestaat de ondergrond van dit perceel uit zand. Dit deel heeft te lijden onder verdroging door het lage waterpeil. Provincie Flevoland gaat dit gebied omvormen tot zogenaamd nat schraalland op zand. Deze ondergrond geeft een flinke impuls aan natuurontwikkeling. Bovendien leidt het tot een toename van en meer variatie aan biotopen en dus aan de biodiversiteit.

Voor deze werkzaamheden maakt Provincie Flevoland gebruik van de POP3 subsidie voor niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.

Vlag van de EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Voor meer informatie ga naar: http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

VERLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN

In het najaar van 2020 heeft Strukton op de Harderdijk een nieuw kabels en leidingen tracé aangelegd, zodat ze bij de aanleg van het nieuwe kruispunt geen kabels en leidingen tegenkomen en beschadigen, want dat kan voor veel hinder zorgen in de omgeving. In één week hebben we de dijk open gegraven, de nieuwe kabels en leidingen erin gelegd en de dijk weer netjes dicht gemaakt. Op de foto’s zijn de werkzaamheden mooi weergegeven.

Hoe

Waarom

  • Betere doorstroming en kortere reistijd
  • Betere bereikbaarheid van het gebied
  • Grotere verkeersveiligheid

Planning

Strukton Civiel Noord & Oost B.V. gaat in opdracht van Provincie Flevoland komende jaren de bestaande turborotonde op het kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. Op dinsdag 22 januari 2020 hebben beide partijen hiervoor het contract ondertekend. Met het zetten van de handtekeningen is het project definitief gegund en kunnen de werkzaamheden officieel van start. In 2020 zullen de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Eind 2022 zijn de werkzaamheden gereed.

Januari 2020 Contract ondertekening met Strukton
2020 Start voorbereidende werkzaamheden voor het ombouwen van het kruispunt Ganzenweg - Knardijk, waaronder het graven van de natuurvriendelijke oevers in het Harderbos en het verleggen van kabels & leidingen op de Harderdijk en Knardijk
2022 Werkzaamheden gereed