Projecten

Ombouw Kruispunt Ganzenweg-Knardijk

het kruispunt van de N302 Ganzenweg, N306 Harderijk en de N707 Knardijk

Periode

2019-2022

OMBOUW KRUISPUNT GANZENWEG-KNARDIJK

Geschetste overzichtskaart van toekomstige situatie

Provincie Flevoland is bijna klaar met de bestaande turborotonde op het kruispunt van de Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) om te bouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. Verkeer tussen Lelystad en Harderwijk rijdt voortaan vlot en veilig over de N302 zonder kruisend verkeer tegen te komen. Verkeer tussen Zeewolde en Biddinghuizen heeft via de twee rotondes de keuze om de route te vervolgen. Het ombouwen van de huidige rotonde zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid.

FIETSERS EN NIET-JAARLIJKS ONDERHOUD

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de onderliggende dijk aangepast. De tunnel verdwijnt en fietsers kruisen de N302 ook via de daarboven gelegen twee rotondes. Tegelijk wordt het niet-jaarlijks onderhoud aan de N707 Knardijk tussen de Ganzenweg en de Biezenburcht en aan de N306 Harderwijk tussen de Ganzenweg en het kunstwerk gemaal Lovik meegenomen.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Naast de werkzaamheden aan de Ganzenweg-Knardijk vergroten wij in samenwerking met Natuurmonumenten de biodiversiteit en landschappelijke variatie in het Harderbos. Over een lengte van 2,2 kilometer wordt een oever van de Hoge Dwarsvaart afgegraven en legt Provincie Flevoland een natuurvriendelijke oever aan. Deze natuurvriendelijke oevers verbeteren en versterken de robuustheid in het gebied en bestaan uit paaibaaien, moerasbos, zoete plassen en geulen. Ook krijgen (water-) flora en fauna meer kansen voor opgroeien en voortplanten, wat leidt tot een betere waterkwaliteit. De werkzaamheden duren tot eind 2022. Tijdens de werkzaamheden is het voor fietsers niet mogelijk om gebruik te maken van de route van fietsknooppunt 64 naar 03 en omgekeerd. De omleiding voor fietsers wordt op borden aangegeven en gaat via de Karekietweg.

NAT SCHRAALLAND OP ZAND

Onder de golfclub ligt het Prorail perceel. Op dit moment bestaat de ondergrond van dit perceel uit zand. Dit deel heeft te lijden onder verdroging door het lage waterpeil. Provincie Flevoland gaat dit gebied omvormen tot zogenaamd nat schraalland op zand. Deze ondergrond geeft een flinke impuls aan natuurontwikkeling. Bovendien leidt het tot een toename van en meer variatie aan biotopen en dus aan de biodiversiteit.

Voor deze werkzaamheden maakt Provincie Flevoland gebruik van de POP3 subsidie voor niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.

Vlag van de EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Voor meer informatie ga naar: http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

 

 

 

Hoe

Waarom

  • Betere doorstroming en kortere reistijd
  • Betere bereikbaarheid van het gebied
  • Grotere verkeersveiligheid

Planning

Strukton Civiel Noord & Oost B.V. gaat in opdracht van Provincie Flevoland komende jaren de bestaande turborotonde op het kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en Knardijk (N707) ombouwen tot een ongelijkvloers kruispunt. In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Eind 2022 zijn de werkzaamheden gereed.

Januari 2020 Contract ondertekening met Strukton .
2020 Start voorbereidende werkzaamheden voor het ombouwen van het kruispunt Ganzenweg - Knardijk, waaronder het graven van de natuurvriendelijke oevers in het Harderbos. Fietsers hebben hinder van deze werkzaamheden. De route van fietsknooppunt 64 naar 03 en omgekeerd is niet beschikbaar. Er geldt een omleidingsroute.
Najaar 2020 Het verleggen van kabels & leidingen op de Harderdijk en Knardijk
2021 Aanleggen fietsonderdoorgang Veluwemeerbrug.
Najaar 2021 Niet-jaarlijks onderhoud Harderdijk en Knardijk. Werkzaamheden Ganzenpad.
2022 Werkzaamheden gereed.
VOORJAAR 2021

Afgelopen periode is aannemer Strukton Noord & Oost Civiel B.V. aan de slag gegaan met het grondwerk rondom het kruispunt en het realiseren van een fietsonderdoorgang onder de Veluwemeerbrug. In eerste instantie zou dit een tijdelijke fietsonderdoorgang zijn waar fietsers tijdens de periode van de werkzaamheden gebruik van konden maken. Maar op verzoek van de bewoners heeft de provincie Flevoland besloten dat dit fietspad ook in de definitieve fase blijft liggen. Optimale samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bewoners en bedrijven in de omgeving.
Naast deze realisatie van de kruising worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan de oevers van de Hoge Dwarsvaart welke door het Harderbos loopt. De oevers hier worden natuurvriendelijk ingericht waardoor de biodiversiteit en landschappelijke variatie worden vergroot. Een bijkomend voordeel is dat veel van het vrijgekomen materiaal in de kruising wordt hergebruikt.

VERLEGGEN KABELS & LEIDINGEN

In het najaar van 2020 heeft Strukton op de Harderdijk een nieuw kabels en leidingen tracé aangelegd, zodat ze bij de aanleg van het nieuwe kruispunt geen kabels en leidingen tegenkomen en beschadigen, want dat kan voor veel hinder zorgen in de omgeving. In één week hebben we de dijk open gegraven, de nieuwe kabels en leidingen erin gelegd en de dijk weer netjes dicht gemaakt. Op de foto’s zijn de werkzaamheden mooi weergegeven.