Projecten

Verdubbeling Gooiseweg

Gooiseweg (N305) tussen de kruising met de Gooimeerdijk Oost (N704) en de Nijkerkerweg (N301).

Periode

De (voorbereidende) werkzaamheden voor de baanverdubbeling van de Gooiseweg starten januari 2019 en duren tot medio 2021.

GOOISEWEG FASE 3

De N305 Gooiseweg is voor zowel Almere, Zeewolde als Lelystad Airport een belangrijke verbindingsweg. Bij incidenten op de A6, A27 en A28 vormt de weg ook een alternatieve route voor verkeer. Op dit moment is nog één deel van de Gooiseweg niet verdubbeld. Het verdubbelen van dit laatste deel staat de komende jaren op de planning. Tussen de kruising met de Gooimeerdijk-Oost (N704) en de Nijkerkerweg (N301) liggen straks gescheiden rijbanen met twee rijstroken per richting. Ook de aansluiting van de Gooiseweg op de rotonde bij de kruising met de Nijkerkerweg, en de kruising met de Gooimeerdijk-Oost worden op de verdubbeling aangepast.

Het verdubbelen van dit laatste deel van de Gooiseweg zorgt voor een goede aansluiting op het omliggende wegennet, een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid. Daarnaast zijn wij zo goed voorbereid op de toename van het verkeer in de regio.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Eind januari 2019 begonnen de voorbereidende werkzaamheden voor het verdubbelen van het laatste deel van het traject N305 Gooiseweg. Aannemersbedrijf de Waard startte met het aanbrengen van een zogenaamde voorbelasting van 95.000 m3 zand op het deel waar straks de weg komt te liggen. De extra belasting van zand zorgt er voor dat de ondergrond gaat inklinken en samengedrukt wordt Dit voorkomt verzakkingen van de weg in de toekomst.

VERBINDEN VAN TOCHTEN

Naast het aanbrengen van de voorbelasting werden in 2019 ook een aantal onderdoorgangen aangelegd die de tochten met elkaar verbindt. In het najaar begon De Waard met het aanbrengen van de wapening hiervoor. Onderstaande foto geeft hier een beeld van. Tegen het einde van 2019 waren de onderdoorgangen (duikers) gereed.

Het begin van de wapening bij het aanleggen van de onderdoorgangen bij de Gooiseweg

GROEN LANGS DE GOOISEWEG

Van den Bijl en Heijerman b.v. kwamen in september 2019 aan boord voor de groenvoorziening langs de Gooiseweg. Zijn plantten voornamelijk eiken in het gbied: er zijn 250 zomereiken en 170 moseiken geplaatst. Bij de Priemtocht legden zij een bosplantsoen aan. Daarnaast zaait Van den Bijl het gras in en maken zij de bermen mooi. Wanneer de nieuwe, verdubbelde Gooiseweg gereed is, worden er nog meer bomen geplant.

Bomen worden langs de Gooiseweg geplant

VEELGESTELDE VRAGEN

Antwoorden op veelgestelde vragen over de verdubbeling van de N305 Gooiseweg vindt u hier. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar gooiseweg3@flevoland.nl. De nieuwsbrief van februari 2021 over de voortgang van de werkzaamheden kunt u hier downloaden (pdf, 3MB).

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hoe

Waarom

  • Betere doorstroming van het verkeer en daarmee een kortere reistijd.
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.
  • Grotere verkeersveiligheid

Planning

Wanneer zijn we klaar?

Augustus 2019 t/m najaar 2020 Het zand van de voorbelasting krijgt in deze periode voldoende ruimte om te zorgen voor een stevige onderlaag.
Winter 2019-2020 Aanplant nieuwe bomen
2020 Zetting voorbelasting, selecteren aannemer civiel
Medio februari 2021 Start aanleggen verharding van de nieuwe weg
Eind september Werkzaamheden gereed