Code geel: Donderdagnacht en -ochtend zware windstoten   Lees meer

Projecten

Verbreding Hogering Almere

Tussen A6 en Hollandsedreef

Periode

2020-2023

VERBREDING HOGERING ALMERE

Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in een goede bereikbaarheid van Almere. Zo maakt provincie Flevoland de Hogering de komende jaren klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. In beide richtingen komt er een rijstrook bij en bij de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer straks door een tunnelbak onder deze kruisingen door. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil, worden langs de Hogering parallelbanen aangelegd. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het verkeer de komende jaren weer vlot én veilig door kan rijden.
Werk aan de weg brengt hinder met zich mee. In dit geval in de vorm van omleidingsroutes en een verlaagde snelheid op de Hogering, ter plaatse van het werk. Via verschillende communicatiekanalen houden we u op de hoogte zodat u een geïnformeerde keuze kunt maken over de voor u beste route.

INFORMATIECENTRUM

Vanwege de maatregelen omtrent het COVID-19 coronavirus is het informatiecentrum aan de Katernstraat 8 in Almere gesloten. Wij zijn er op gericht onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Omdat het een unieke situatie is, kan het zijn dat zaken anders lopen dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uw vragen over de verbreding van de Hogering in Almere kunt u mailen naar hogering@flevoland.nl

VOORBELASTEN GROND

Voor het ombouwen van de kruispunten is het noodzakelijk om de ondergrond voor te belasten met zand en bigbags (kunststof zakken gevuld met zand). De voorbelasting zorgt ervoor dat de ondergrond gaat inklinken en verdicht wordt. Dit moet verzakking van de toekomstige parallelrijbaan zoveel mogelijk voorkomen. De voorbelasting blijft voor een periode van minimaal zeven maanden liggen. Het aanbrengen van de voorbelasting brengt de eerste verkeershinder met zich mee. Meer hierover leest u in het infobulletin (PDF – 1,5 MB).

BOUW TUNNELBAKKEN

Na de voorbelastingsperiode wordt er gestart met het bouwen van de tunnelbakken. Op dinsdag 19 januari starten hiervoor de werkzaamheden bij de Herman Gorterweg.  Tijdens de bouw wordt ook al gestart met de aanleg van de op- en afritten, de parallelweg en de derde rijstrook. Na de bouw van de tunnelbakken wordt het asfalt nog vervangen en ook vinden er werkzaamheden plaats aan de geluidswal en het Bastion (bij de Literatuurwijk). In totaal duren de uitvoeringswerkzaamheden zo’n 2,5 jaar. Gedurende de werkzaamheden bij de Herman Gorterweg/Neonweg en de Hollandsedreef/Botterweg worden omleidingsroutes ingesteld voor verkeer van en naar de wijken. Deze routes leiden het verkeer zo veel mogelijk om via de dreven en de A6. In overleg met gemeente Almere worden eventuele maatregelen getroffen om sluipverkeer in de wijken tegen te gaan. Meer hierover leest u in het infobulletin (PDF – 3,52 MB).

Hoe

Waarom

  • Om de groei en ontwikkeling van Almere de komende jaren mogelijk te maken
  • De groei van Almere Poort en in de toekomst Almere Pampus zorgt voor een toename van verkeer
  • Met de verbreding van de Hogering verbeteren we de doorstroming en de bereikbaarheid van Almere

Planning

Vanaf juni 2020 is aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee gestart met het aanbrengen van de voorbelasting rondom de kruispunten Hogering/Neonweg en Hogering/Botterweg/Hollandsedreef. De voorbelasting moet minimaal zeven maanden blijven liggen. In 2021 kan gestart worden met de daadwerkelijke bouw van de tunnelbakken, de aanleg van de op- en afritten en parallelstructuur en de aanleg van de derde rijstrook. In 2023 is de vernieuwde Hogering klaar voor gebruik.

Wanneer we klaar zijn?

Juni 2020 Aanbrengen voorbelasting
Januari 2021 Start bouw tunnelbakken, aanleg parallelwegen, verbreden Hogering
2023 Werkzaamheden gereed