Projecten

Marknessersluis

Marknessersluis in het centrum

Periode

Van 17 oktober 2022 t/m 9 februari 2023

Wat gaat er gebeuren?

In oktober start zowel de renovatie van de Voorstersluis bij Kraggenburg als de renovatie van de Marknessersluis in het centrum van Marknesse. De renovatie van de Marknessersluis neemt weliswaar 17 weken in beslag, maar de brug over de sluis blijft toegankelijk voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is de sluis  wel de totale periode van 17 weken gestremd. Meer info vind je in onze Nieuwsbrief.

Omleidingsroute

Renovatie sluisdeuren Markenessersluis

Alle vier de sluisdeuren, aan de hoge en de lage kant (boven- en benedenhoofd) worden gerenoveerd. Hiervoor moeten de deuren uit de sluis worden getakeld, waarna ze naar een gespecialiseerd bedrijf in Capelle a/d IJssel gaan, waar ze worden opgeknapt. De deuren kunnen niet allemaal tegelijkertijd uit de sluis worden gehaald. Daarom zal dit in twee keer gedaan worden, de ene keer de deuren aan de hoge kant (bovenhoofd) en de andere keer de deuren aan de lage kant (benedenhoofd). Tijdens de renovatie zal de spuifunctie van de sluis gehandhaafd blijven.

Betonreparaties

De betonnen wanden van de sluiskolk van beide sluizen worden geïnspecteerd en daar waar nodig zullen betonreparaties worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor andere betonnen delen van het sluiscomplex.

Bedienhuisje Marknesse

Het bedienhuisje wordt opnieuw geschilderd. Verder wordt de bestrating bij het gebouwtje opgeknapt en komt er een hekwerk rondom het sluiscomplex.

Groot onderhoud bruggen en sluizen

Provincie Flevoland is druk bezig om alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen in vier jaar op te knappen. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is het duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. Daarom is de provincie gestart met het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’.

In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die onze huidige samenleving stelt aan infrastructuur. 13 bruggen en 11 sluizen worden in één programma gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als via de weg.

 

Hoe blijf ik op de hoogte?

Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.flevoland.nl en in de Bouwapp. De BouwApp kan via de App store of de Google Play store gedownload worden.

Hoe

Waarom

  • Het opknappen van de bruggen en sluizen is nodig om te zorgen dat ze de komende jaren goed en veilig blijven functioneren, zodat Flevoland zowel over de weg als het water vlot en veilig bereikbaar blijft.
  • Het bedieningssysteem van alle beweegbare bruggen en sluizen in Flevoland wordt vernieuwd, zodat er voor de hele provincie één uniform systeem komt. Dat maakt de bediening eenvoudiger en veiliger.

Planning

Van 17 oktober 2022 t/m 9 februari 2023