Projecten

N307 Roggebot-Kampen

Samen doorwerken aan veiligheid

Periode

2019-2023

 N307 ROGGEBOT-KAMPEN

Roggebot

De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle. In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. Op de huidige weg staan regelmatig files, wat leidt tot hinder en verminderde verkeersveiligheid. Daarom wordt de huidige weg vervangen door een nieuwe weg. Er komen gescheiden (parallel)wegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een rotonde en een ovonde (ovale rotonde).

Betere en veiligere doorstroming op het water en de weg

Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid verwijderen we de Roggebotsluis, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. En ten slotte bouwen we een nieuwe brug met een grotere doorvaarthoogte en een beweegbaar deel voor staande masten. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Dit gaan we bouwen

De weg

De vernieuwde N307 ligt straks iets zuidelijker dan nu en ziet er anders uit. De N306, die van Ketelhaven naar Elburg loopt, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis. Straks wordt deze met een rotonde en een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307. De nieuwe N307 houdt 2×1 rijstroken, maar we reserveren wel ruimte voor een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijstroken. Op het wegdeel in Flevoland geldt straks een maximum snelheid van 80 km/uur; op het Overijsselse deel van de weg wordt dat 100 km/uur. De parallelwegen voor langzaam verkeer en de vrijliggende fietspaden worden aan de nieuwe situatie aangepast.

De sluis

In hetzelfde project verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor verdwijnt ook de brug tussen de beide provincies die nu over het sluiscomplex loopt. Daarom bouwen we een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer. Zonder de Roggebotsluis en -dam is er geen waterscheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan straks vrij in beide richtingen stromen door een veel grotere opening onder de nieuwe brug. Hiermee kan het nieuwe watersysteem, dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, pas echt goed gaan werken.

De brug

Om de grotere afstand tussen de beide oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug van ca. 100 meter lang en met een vrije doorvaarthoogte van 7 meter. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. Een beweegbaar deel in de brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.

Hoe

Waarom

  • Op de nieuwe brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. Dit draagt bij aan de veiligheid van de weggebruikers.
  • Doordat schepen tot 7 meter onder de nieuwe brug door kunnen varen, zal de brug minder vaak open moeten gaan. Dit zorgt voor een betere doorstroming op de weg.

Planning

 

Blijf op de hoogte:

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op via info@ijsseldeltaprogramma.nl. Daarnaast kunt u via een aantal wegen op de hoogte blijven van het project:

  • Bezoek het informatiecentrum nabij Flevoweg 90. Deze is elke dinsdag van 13.00 – 17.00 uur geopend. Meer informatie vindt u op: https://www.ijsseldeltaprogramma.nl/inloopmiddagen-bij-het-informatiecentrum/
  • Daarnaast versturen wij maandelijks een nieuwsbrief met daarin de laatste updates over het project. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief via info@ijsseldeltaprogramma.nl