Projecten

Onderhoud N708 Bremerbergweg

Bremerbergweg

Periode

juni - oktober 2022

In 2022 voert de provincie Flevoland onderhoud uit aan de N708 Bremerbergweg. Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. Het asfalt is verouderd en versleten en moet worden vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de veiligheid van de Bremerbergweg te vergroten.

Planning en fasering
Fase 1: dinsdag 28-6 t/m vrijdag 29-7 (week 26-30)
Bremerbergweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de komgrens Biddinghuizen en kruispunt Alikruikweg-Mosselweg. Buslijn 147 kan deze periode grotendeels door het werkvak blijven rijden behalve tijdens het aanbrengen van het nieuwe asfalt en het aanbrengen van het plateau op het kruispunt Alikruikweg-Mosselweg: afsluiting voor de bus in deze periode ca. 2 weken.

Periode week 31 t/m 34 geen afsluitingen

Fase 2: dinsdag 29-8 t/m vrijdag 7-10 (week 35-40)
Bremerbergweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen kruispunt Alikruikweg/Mosselweg en de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg. Buslijn 147 kan deze periode grotendeels door het werkvak blijven rijden behalve tijdens het aanbrengen van het nieuwe asfalt. Afsluiting voor de bus in deze periode ca. 1 week.

Werkzaamheden
We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed. De rijstroken houden dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten.
  • De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het kruispunt Mosselweg-Alikruikweg worden vervangen.
  • De bestaande bewegwijzering wordt (gedeeltelijk) vervangen.
  • De beplanting langs de Bremerbergweg wordt gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Werkvakkaartje onderhoud Bremerbergweg

Hoe

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek

Planning

Week 26 - 30 en week 35 - 40 2022