Projecten

Onderhoud N708 Bremerbergweg

Bremerbergweg

Periode

juni - oktober 2022

In 2022 voert de provincie Flevoland onderhoud uit aan de N708 Bremerbergweg. Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. Het asfalt is verouderd en versleten en moet worden vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de veiligheid van de Bremerbergweg te vergroten.

Planning en fasering

Fase 2: dinsdag 30-8 t/m vrijdag 14-10 (week 35-41) – tussen de rotonde Spijkweg/Harderdijk en het kruispunt Alikruikweg/Mosselweg

Bremerbergweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen komgrens Biddinghuizen en de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg.  Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten. De aanwezige klinkers en asfaltverharding worden verwijderd en vervangen door puin en nieuwe lagen asfalt. Tijdens het opbreken van de klinkers en het asfalt en het aanbrengen van zand en puin is het kruispunt berijdbaar voor bestemmingsverkeer. Onder werktijden moet men wel rekening houden met hinder, zoals het wachten voor machines die tijdelijk de doorgang beletten. Tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltlagen is het kruispunt geheel afgesloten. Verkeer met de bestemming Bremerbergweg/Alikruikweg/Mosselweg en Kokkelweg moet dan via omliggende wegen rijden. De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het plateau staan gepland vanaf 19 september tot en met 30 september.

Buslijn 147

Buslijn 147 zal vanaf 5 september tot 7 oktober niet rijden over de Bremerbergweg. Vanuit Dronten rijdt de bus tot het Plein in Biddinghuizen keert dan om, om via N305 Biddingringweg/Gooiseweg en N302 Ganzenweg naar Harderwijk te rijden. Vanuit Harderwijk rijdt de bus ook via N302 Ganzenweg en N305 Gooiseweg/Biddingringweg naar het Plein in Biddinghuizen.

Voor meer informatie over deze wijziging in de dienstregeling kunt u terecht op www.ovregioijsselmond.nl

Werkzaamheden
We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed. De rijstroken houden dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten.
  • De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het kruispunt Mosselweg-Alikruikweg worden vervangen.
  • De bestaande bewegwijzering wordt (gedeeltelijk) vervangen.
  • De beplanting langs de Bremerbergweg wordt gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Hoe

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek

Planning

Week 26 - 30 en week 35 - 41 2022