Code geel: Donderdagnacht en -ochtend zware windstoten   Lees meer

Projecten

Onderhoud N720 Swifterringweg

Swifterringweg tussen tussen de tunnelbak van Observatorium Robert Morris tot aan het kruispunt Vuursteenweg.

Periode

De uitvoering van het werk neemt meerdere weken in beslag en wordt naar verwachting uitgevoerd tussen 2 en 13 mei 2021.

In mei 2021 gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan een deel van de Swifterringweg en het gehele naast de weg gelegen fietspad. De huidige asfaltverharding van de weg en het fietspad vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. Daarnaast worden maatregelen genomen om de veiligheid op de Swifterringweg te vergroten.

Werkzaamheden
We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • De bovenste asfaltlaag van de weg wordt vervangen en tegelijkertijd leggen we een ribbelstrook met glasbollen langs de weg. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Het asfalt van het fietspad wordt vervangen door beton.
  • Het kruispunt Klokbekerweg en aansluiting op de Swifterringweg huisnummers 11-15 wordt aangepast aan de provinciale (ontwerp) richtlijnen.
  • De bushaltes bij de Klokbekerweg worden aangepast aan de provinciale (ontwerp) richtlijnen.
  • Er wordt ca. 600 meter gaashekwerk langs buitenberm van de Overijsselseweg tussen het Observatorium Robert Morris en de Bijlweg aangebracht.

Omleidingsroutes
Omleidingsroute Swifterringweg

 

 

 

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid.
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek en het fietspad.

Planning

De asfalteringswerkzaamheden nemen meerdere weken in beslag en zullen naar verwachting plaatsvinden tussen 2 mei en 13 mei 2021. De werkzaamheden aan het fietspad duren langer; een exacte startdatum hiervoor is nog niet bekend. De weg en het fietspad zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Voor fietsers en wegverkeer zijn omleidingsroutes vastgesteld.

Ontwerp
Hieronder kunt u het ontwerp bekijken. Heeft u na het lezen van deze informatie of het bekijken van het ontwerp vragen, opmerkingen of suggesties? Vul dan het contactformulier in. Alle ingezonden vragen, opmerkingen en suggesties worden gelezen, getoetst en beantwoord.

Swifterringweg Traject

Ontwerp Swifterringweg Presentatie Bushalte

Ontwerp Swifterringweg Presentatie Fietsoversteek

Ontwerp Swifterringweg-Presentatie-Dwarsprofiel

 

Wilt u iets over dit project kwijt?