Projecten

Groot onderhoud N715 Oosterringweg

Oosterringweg tussen Kuinderweg (N351) en Marknesserweg (N331)

Periode

Geplande uitvoering: januari tot augustus 2022

De N715 Oosterringweg is toe aan groot onderhoud. Dit gebeurt ongeveer elke 15 tot 20 jaar. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden en reconstructies uitgevoerd. De belangrijkste worden hierna genoemd.

Aanpassingen weg
Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg iets verbreed. De rijstroken blijven dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met iets meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.

Aanpassingen fietspad
Het asfalt van het fietspad wordt vervangen door beton. Beton is een duurzame oplossing. Het heeft een langere levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Het fietspad ligt op dit moment een flink stuk lager dan de weg. Dit maakt het lastig voor fietsers om over te steken en zorgt voor een (te) steile berm tussen het fietspad en de weg. Over de gehele lengte zal het fietspad daarom worden verhoogd.

Aanleg rotonde
Op het kruispunt van de Oosterringweg met de Luttelgeesterweg wordt een rotonde aangelegd. Op de rotonde wordt ook de Nieuwlandseweg aangesloten. Op deze manier rijdt het (vracht)verkeer van en naar het kassencomplex straks niet meer via het kruispunt met de Kalenbergerweg. Rondom de rotonde wordt een fietspad aangelegd zodat fietsers veilig, in twee keer, de weg kunnen oversteken.
Na de aanleg van de rotonde komt de aparte strook voor (brom)fietsers op het kruispunt met de Kalenbergerweg te vervallen. (Brom)fietsers stellen zich dan weer midden op het kruispunt op om te kunnen oversteken. Midden op het kruispunt geeft (brom)fietsers een beter overzicht over de verkeerssituatie. Het verbetert ook het zicht dat ander verkeer op de (brom)fietsers heeft, die zich ook niet meer naast maar achter de (brom)fietsers zullen opstellen.

Aanleg linksafvakken
Op de kruispunten van de Oosterringweg met de Baarloseweg en Lindeweg én bij de entree naar de Orchideeën Hoeve wordt een zogenaamd linksafvak aangelegd. Een linksafvak zorgt ervoor dat afslaand verkeer veilig kan wachten in het vak voordat ze afslaat. Dit voorkomt kop-staartbotsingen en verbetert de doorstroming op de Oosterringweg. Tegenover het linksafvak wordt een fietsersoversteekplaats aangelegd zodat fietsers in twee keer de Oosterringweg kunnen oversteken.

Overige aanpassingen
Het kruispunt met de Blankenhammerweg voldoet op dit moment niet waardoor het voor vrachtverkeer moeilijk is om van de Blankenhammerweg de Oosterringweg op te draaien. Dit wordt aangepast zodat vrachtverkeer meer ruimte krijgt. Daarnaast wordt voor voetgangers een oversteek gemaakt naast het kruispunt. De verschillende bushaltes langs de route worden opgeknapt.
De haltes met alleen een haltebord worden voorzien van een stukje verharding. De bushalte bij de Orchideeën Hoeve wordt toegankelijk gemaakt voor reizigers met een beperking.

Reconstructie rotonde Marknesserweg
De rotonde Marknesserweg heeft aanzienlijke schade en wordt geheel gereconstrueerd. Tijdens de werkzaamheden wordt de rotonde afgesloten. Er komt wel een bypass voor het verkeer vanaf Vollenhoverweg richting Luttelgeest en v.v. De Marknesserweg tussen de Oosterringweg en Emmeloordseweg is dan afgesloten. Duur van de werkzaamheden is 6 – 8 weken. Om ervoor te zorgen dat de rotonde goed door de winter komt en er geen onveilige situaties ontstaan voor weggebruikers, wordt in het najaar 2021 een noodreparatie uitgevoerd. Dit brengt enige hinder met zich mee.

 

Hoe

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek en het fietspad

Planning

De uitvoering van het werk neemt meerdere maanden in beslag en zal naar verwachting plaatsvinden tussen januari en augustus 2022.

Vervolg
Inmiddels is het definitieve ontwerp gereed en is de aanbestedingsprocedure gestart. We verwachten eind 2021 een aannemer te hebben voor dit grote project. Op 7 oktober van 17.00 tot 19.00 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom tijdens de inloop bij de Orchideeën Hoeve.

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Baarloseweg

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Kalenbergerweg

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Lindeweg

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Rotonde LGW

Wilt u iets over dit project kwijt?