Projecten

Groot onderhoud Oosterringweg N715

Oosterringweg tussen Kuinderweg (N351) en Marknesserweg (N331)

Periode

De uitvoering van het werk neemt meerdere maanden in beslag en zal naar verwachting plaatsvinden tussen maart en oktober 2022.

De N715 Oosterringweg is toe aan groot onderhoud. Dit gebeurt ongeveer elke 15 tot 20 jaar. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De belangrijkste worden hierna genoemd.

Aanpassingen weg
Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg iets anders ingericht. De rijstroken blijven dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met iets meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.

Aanpassingen fietspad
Het asfalt van het fietspad wordt vervangen door beton. Beton is een duurzame oplossing. Het heeft een langere levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Het fietspad ligt op dit moment een flink stuk lager dan de weg. Dit maakt het lastig voor fietsers om over te steken en zorgt voor een (te) steile berm tussen het fietspad en de weg. Over de gehele lengte zal het fietspad daarom worden verhoogd.

Aanleg rotonde
Op het kruispunt van de Oosterringweg met de Luttelgeesterweg wordt een rotonde aangelegd. Op de rotonde wordt ook de Nieuwlandseweg aangesloten. Op deze manier rijdt het (vracht)verkeer van en naar het kassencomplex straks niet meer via het kruispunt met de Kalenbergerweg. Rondom de rotonde wordt een fietspad aangelegd zodat fietsers veilig, in twee keer, de weg kunnen oversteken.
Na de aanleg van de rotonde komt de aparte strook voor (brom)fietsers op het kruispunt met de Kalenbergerweg te vervallen. (Brom)fietsers stellen zich dan weer midden op het kruispunt op om te kunnen oversteken. Midden op het kruispunt geeft (brom)fietsers een beter overzicht over de verkeerssituatie. Het verbetert ook het zicht dat ander verkeer op de (brom)fietsers heeft, die zich ook niet meer naast maar achter de (brom)fietsers zullen opstellen.

Aanleg linksafvakken
Op het kruispunt van de Oosterringweg met de Baarloseweg en bij de entree naar de Orchidee├źn Hoeve wordt een zogenaamd linksafvak aangelegd. Een linksafvak zorgt ervoor dat afslaand verkeer veilig kan wachten in het vak voordat ze afslaat. Dit voorkomt kop-staartbotsingen en verbetert de doorstroming op de Oosterringweg. Tegenover het linksafvak wordt een fietsersoversteekplaats aangelegd zodat fietsers in twee keer de Oosterringweg kunnen oversteken.

Overige aanpassingen
Het kruispunt met de Blankenhammerweg voldoet op dit moment niet waardoor het voor vrachtverkeer moeilijk is om van de Blankenhammerweg de Oosterringweg op te draaien. Dit wordt aangepast zodat vrachtverkeer meer ruimte krijgt. Daarnaast wordt voor voetgangers een oversteek gemaakt naast het kruispunt. De verschillende bushaltes langs de route worden opgeknapt.
De haltes met alleen een haltebord worden voorzien van een stukje verharding. De bushalte bij de Orchidee├źn Hoeve wordt toegankelijk gemaakt voor reizigers met een beperking.

Alle informatie is tevens te vinden in het Infobulletin Groot onderhoud N715 Oosterringweg.

Hoe

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek en het fietspad

Planning

De uitvoering van het werk neemt meerdere maanden in beslag en zal naar verwachting plaatsvinden tussen maart en oktober 2022. De weg en het fietspad zijn tijdens de werkzaamheden in fases afgesloten voor het verkeer, met wisselende omleidingsroutes. De fasering en bijbehorende omleidingsroutes zijn op dit moment nog niet bekend.

Vervolg
Tot aan de zomer van 2021 wordt nog gewerkt aan het definitief ontwerp. Tegelijkertijd wordt nagedacht over een mogelijke planning en fasering van de uitvoering van het werk. Hiervoor vinden onder andere gesprekken plaats met diverse bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Alle informatie wordt gecombineerd om tot een planning en fasering te komen die het de aannemer
mogelijk maakt het werk veilig uit te voeren en tevens zo min mogelijk hinder voor de omgeving oplevert. Eind 2021 is naar verwachting bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. In september/oktober 2021 plannen wij nog een inloopmoment voor om- en aanwonenden.

Wilt u iets over dit project kwijt?