Projecten

Onderhoud rotondes N331 Vollenhoverweg

Twee rotondes N331 Vollenhoverweg

Periode

augustus - september 2021

In 2021 gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan twee rotondes van de Vollenhoverweg. De huidige asfaltverhardingen vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden verricht aan de rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg en de  rotonde Vollenhoverweg – Repelweg.

Werkvak Vollenhoverweg

Werkzaamheden
De twee rotondes zijn toe aan onderhoud. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd:

Rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg

  • De bovenste laag asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
  • De bestrating van de middengeleiders wordt vervangen door een betonverharding. Middengeleiders bevinden zich tussen twee rijbanen en ‘geleiden’ het verkeer naar de aansluitende weg.

De (onderhouds)werkzaamheden aan de rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg nemen één weekend in beslag. Er wordt gestart op vrijdag en op zaterdag wordt het werk afgerond. De verwachte uitvoeringsperiode is september 2021. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via nader te bepalen omleidingsroutes om Marknesse heen geleid. De exacte startdatum is nog niet bekend.

Rotonde Vollenhoverweg – Repelweg

  • De bovenste laag asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
  • De bestrating van de middengeleiders wordt vervangen door een betonverharding.
  • Het middeneiland van de rotonde wordt opnieuw ingericht.
  • De fietsoversteken aan de Repelweg en Vollenhoverweg worden aangepast.

De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde Vollenhoverweg – Repelweg duren circa vier tot zes weken. De verwachte uitvoeringsperiode van deze werkzaamheden is augustus – september, na afronding of voor aanvang van de werkzaamheden aan de rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg. De rotonde is tijdens de werkzaamheden deels begaanbaar voor verkeer vanaf Vollenhove richting Marknesse en vice versa. Het verkeer wordt hier met verkeerslichten geregeld. Dit kan vertraging veroorzaken. De exacte startdatum is nog niet bekend.

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid.
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek.

Planning

augustus - september 2021

Ontwerp
Hieronder kunt u het ontwerp bekijken. Heeft u na het lezen van deze informatie of het bekijken van het ontwerp vragen, opmerkingen of suggesties? Vul dan het contactformulier in. Alle ingezonden vragen, opmerkingen en suggesties worden gelezen, getoetst en beantwoord.

Presentatie rotonde Vollenhoverweg-Repelweg

Presentatie rotonde Vollenhoverweg-Steenwijkerweg

Wilt u iets over dit project kwijt?