Projecten

Onderhoud rotondes N331 Vollenhoverweg

Twee rotondes N331 Vollenhoverweg

Periode

augustus - september 2021

In 2021 gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan twee rotondes van de Vollenhoverweg. De huidige asfaltverhardingen vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden verricht aan de rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg en de  rotonde Vollenhoverweg – Repelweg.

Werkvak Vollenhoverweg

Planning en werkzaamheden
De twee rotondes zijn toe aan onderhoud. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd:

Rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg  GEREED

  • De bovenste laag asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
  • De bestrating van de middengeleiders wordt vervangen door een betonverharding. Middengeleiders bevinden zich tussen twee rijbanen en ‘geleiden’ het verkeer naar de aansluitende weg.

De (onderhouds)werkzaamheden aan de rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg nemen één weekend in beslag. Er wordt gestart op vrijdag en op zaterdag wordt het werk afgerond. De verwachte uitvoeringsperiode is 27 en 28 augustus 2021. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via omleidingsroutes zoveel mogelijk om Marknesse heen geleid.

Rotonde Vollenhoverweg – Repelweg  GEREED

  • De bovenste laag asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
  • De bestrating van de middengeleiders wordt vervangen door een betonverharding.
  • Het middeneiland van de rotonde wordt opnieuw ingericht.
  • De fietsoversteken aan de Repelweg en Vollenhoverweg worden aangepast.

De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde Vollenhoverweg – Repelweg duren circa acht weken. De verwachte uitvoeringsperiode van deze werkzaamheden is maandag 6 september t/m vrijdag 29 oktober 2021. De rotonde is tijdens de werkzaamheden deels begaanbaar voor verkeer vanaf Vollenhove richting Marknesse en vice versa. Het verkeer wordt hier met verkeerslichten geregeld. Dit kan vertraging veroorzaken. Voor vrachtverkeer en verkeer met een andere bestemming worden omleidingsroutes ingesteld. Fietsers ondervinden geen hinder, zij worden langs het werk geleid.

Omleidingsroutes

Rotonde Vollenhoverweg – Steenwijkerweg
De verwachte uitvoeringsperiode is vrijdag 27 t/m zaterdag 28 augustus 2021. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via omleidingsroutes zoveel mogelijk om Marknesse heen geleid.

Omleidingskaartje rotonde Vollenhoverweg-Steenwijkerweg

Rotonde Vollenhoverwegweg – Repelweg
De verwachte uitvoeringsperiode van deze werkzaamheden is 6 september t/m 29 oktober 2021. De rotonde is tijdens de werkzaamheden deels begaanbaar voor verkeer vanaf Vollenhove richting Marknesse en vice versa. Het verkeer wordt hier met verkeerslichten geregeld. Dit kan lichte vertraging veroorzaken. Voor vrachtverkeer en verkeer met een andere bestemming worden omleidingsroutes ingesteld.

Omleidingskaartje rotonde Vollenhoverweg-Repelweg

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid.
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek.

Planning

augustus - september 2021

Ontwerp
Hieronder kunt u het ontwerp bekijken. Heeft u na het lezen van deze informatie of het bekijken van het ontwerp vragen, opmerkingen of suggesties? Vul dan het contactformulier in. Alle ingezonden vragen, opmerkingen en suggesties worden gelezen, getoetst en beantwoord.

Presentatie-rotonde-Vollenhoverweg-Repelweg

Presentatie-rotonde-Vollenhoverweg-Steenwijkerweg

Wilt u iets over dit project kwijt?