Code geel: Vanaf het einde van de avond van het zuidwesten uit onweersbuien   Lees meer

Projecten

Onderhoud rotondes N711 Dronterringweg en N710 Biddingweg

Twee rotondes Biddingweg - Overijsselseweg, rotonde Dronterringweg – De Noord, rotonde Dronterringweg – Rivierendreef

Periode

juni - juli 2021

In 2021 gaat Provincie Flevoland onderhoud uitvoeren aan verschillende rotondes rondom Dronten. De huidige asfaltverhardingen vertonen gebreken en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden verricht aan de twee rotondes Biddingweg – Overijsselseweg, de rotonde Dronterringweg – De Noord en de rotonde Dronterringweg – Rivierendreef.

Werkzaamheden
Alle genoemde rotondes zijn toe aan groot onderhoud. Tijdens het onderhoud worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd:

Rotondes Biddingweg – Overijsselseweg

 • De bovenste laag asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
 • De geleiderails, ook wel vangrails genoemd, worden op twee plaatsen verlengd. De rotonde ligt op een talud en de bermen zijn niet heel breed. De geleiderails zorgen ervoor dat een auto die van de rotonde raakt, niet vanaf het talud naar beneden valt.

De werkzaamheden aan beide rotondes Biddingweg – Overijsselseweg nemen één nacht in beslag met een mogelijke uitloop naar de ochtend. De verwachte uitvoeringsperiode is juni 2021.

Rotonde Dronterringweg – De Noord

 • De bovenste laag asfalt wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt.
 • De bestrating van de middengeleiders en de verkeersgeleider in de aansluiting met De Noord wordt vervangen door een betonverharding. Middengeleiders bevinden zich tussen twee rijbanen en ‘geleiden’ het verkeer naar de aansluitende weg. Verkeersgeleiders zitten in een (aansluitende) rijbaan en scheiden het oprijdende en het afslaande verkeer. Verkeersgeleiders voorkomen ook dat oprijdend en afslaand verkeer in de weg staat.
 • Langs de buitenkant van de rotonde wordt een betonstrook aangelegd en in de bochten worden betonbanden mee gestort. Betonbanden voorkomen schade in de bermen door verkeer dat bochten afsnijdt of te ruim neemt.

De (onderhouds)werkzaamheden aan de rotonde Dronterringweg – De Noord nemen vier nachten in beslag. De verwachte uitvoeringsperiode is juni 2021.

Rotonde Dronterringweg – Rivierendreef
Deze rotonde voldoet momenteel niet aan de nieuwste landelijke ontwerprichtlijnen als het gaat om vormgeving, inrichting en veiligheid. Een ingrijpende renovatie is nodig en de rotonde wordt dan ook grotendeels opnieuw aangelegd. De werkzaamheden:

 • Er wordt een overrijdbare strook in het midden van de rotonde aangelegd in rood beton voor verkeer dat te lang is om over de rijbaan van de rotonde te kunnen rijden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, bijvoorbeeld weggebruikers met personenauto’s die met hoge snelheid over deze strook gaan rijden, wordt deze strook hoger gelegd dan de rijbaan. De overrijdbare strook wordt breder dan de huidige asfaltstrook waardoor ook de aansluiting met de Rivierendreef deels verbreed moet worden. Daarnaast is het nodig om de asfaltconstructie op de rotonde en op de aansluiting met de Rivierendreef te verbreden en verstevigen.
 • Er komt een bredere verkeersgeleider in de Rivierendreef, zodat fietsers voldoende opstelruimte hebben om de Rivierendreef in twee keer over te steken.
 • De fietsoversteek wordt verlegd richting industrieterrein. Hierdoor is het nodig om ook de fietspaden langs de Dronterringweg, die op deze fietsoversteek aansluiten, te verleggen.
 • Langs de buitenkant van de rotonde wordt een betonnen strook aangelegd. In de bochten worden betonbanden mee gestort om schade in de bermen door verkeer te voorkomen.
 • De bestrating van de verkeersgeleiders wordt vervangen door een betonverharding.
 • Het midden eiland van de rotonde wordt opnieuw ingericht en er komt nieuwe bewegwijzering te staan.

De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde Dronterringweg – Rivierendreef duren circa twee weken. De verwachte uitvoeringsperiode van deze werkzaamheden is juni/juli, na afronding of voor aanvang van de werkzaamheden aan de rotonde Dronterringweg – De Noord.

De exacte startdata zijn nog niet bekend. Alle rotondes zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Voor wegverkeer en openbaar vervoer worden omleidingsroutes vastgesteld.

Waarom

 • Vergroting van de verkeersveiligheid.
 • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek.

Planning

juni - juli 2021

Ontwerp
Hieronder kunt u het ontwerp bekijken. Heeft u na het lezen van deze informatie of het bekijken van het ontwerp vragen, opmerkingen of suggesties? Vul dan het contactformulier in. Alle ingezonden vragen, opmerkingen en suggesties worden gelezen, getoetst en beantwoord.

Schets rotonde Biddingweg Noord

Schets rotonde Biddingweg Zuid

Schets rotonde De Noord

Schets rotonde Rivierendreef

Wilt u iets over dit project kwijt?