Projecten

Rondweg Lelystad Zuid

Lelystad Zuid

Periode

2022-2026

RONDWEG LELYSTAD ZUID

Foto traject rondweg Lelystad Zuid

In september 2021 hebben Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Lelystad ingestemd met de Verkenningsrapportage van de Rondweg Lelystad Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef). Het resultaat van de verkenning is een advies voor een voorkeursoplossing en een advies over de (landschappelijke) inpassing.

UITGANGSPUNTEN

  • de weg gaat functioneren als een rondweg
  • de weg wordt aangelegd met 2 x 2 rijstroken
  • de weg wordt ingepast als een Parkway met bredere middenbermen op een aantal plekken
  • het gebied tussen de Verlengde Westerdreef en Buizerdweg blijft open

Het gebied waar de Rondweg Lelystad Zuid wordt aangelegd ligt tussen de Lage Vaart en de A6 aan de zuidoostzijde, de Larserdreef aan de noordoostzijde, de Lage Dwarsvaart en de daar parallel aan gelegen strook aan de zuidwestzijde en de Lage Dwarsvaart en het Havendiep aan de noordwestzijde. Het gebied bestaat nu voornamelijk uit akkerbouwgronden. Langs de Larserdreef en de A6 is sprake van nieuwe woon- en werkgebieden.

Klik hier voor de meest gestelde vragen

Hoe

Waarom

  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van Nationaal Park Nieuw Land en Lelystad.
  • Verbetering van de verkeersdoorstroming aan de zuidwestzijde van Lelystad.
  • Minder verkeer door de stad hetgeen de verkeersveiligheid verbetert.

Planning

Wanneer zijn we klaar?

2022 Voorbereiding van het projectbesluit
2023 Projectbesluit en de MER-procedure
2024 Het opstellen van het contract en de aanbesteding.
2025 Start voorbereidingen en uiteindelijk de aanleg van de wegen.
2026 Openstelling van de wegen.