Projecten

Tollebekerbrug

Tollebeek, Noordoostpolder

Periode

Van maandag 11 januari tot maandag 1 maart 2021

Waarom is het afsluiten van de weg nodig?
Om het werk aan de brug goed en ook veilig uit te kunnen voeren, moet de brug beschikbaar zijn voor de werknemers die op de brug de werkzaamheden uit moeten voeren. Bovendien zijn hiervoor ook machines nodig, die op de weg moeten staan. Sinds vrijdag 19 februari jl. is de weg weer opengesteld voor het wegverkeer.

Waarom is er ook een afsluiting van de vaarweg nodig?
De brug kan tijdens de renovatie niet bediend worden, dat betekent dat alleen schepen met een max. doorvaarhoogte van 2.40 meter onder de brug door kunnen varen. Met een aantal bedrijven, die afhankelijk zijn van de doorvaart worden afspraken gemaakt om op een beperkt aantal tijdstippen de brug toch te kunnen passeren. Op die momenten wordt via handmatige bediening ter plekke de brug geopend en zal de wachttijd voor het langzame verkeer over de brug langer zijn dan normaal. De afsluiting van de vaarweg is op woensdag 24 februari opgeheven. Scheepvaart kan volgens de standaard bedientijden weer doorvaren.

Welke overlast kan ik ervaren?
Uw reistijd kan langer worden. De omleiding via de Urkerweg (N351) naar de Hannie Schaftweg (N717) en de Nagelerweg (N716) betekent al gauw een extra reistijd van gemiddeld 10 minuten voor auto’s en 15 minuten voor het landbouwverkeer.

Omleiding Tollebekerbrug

Wat gaat er opgeknapt worden aan de Tollebekerbrug?
Belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings- en bediensysteem. Alle beweegbare bruggen en sluizen worden sinds 2014 op afstand bediend, vanuit het provinciehuis in Lelystad. Omdat alle bruggen en sluizen uit verschillende tijden stammen hebben zij ook allemaal verschillende besturingssystemen. Door nu één uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger. In het informatiebulletin leest u meer terug over het opknappen van de brug.

Pagina update woensdag 24 februari 2021

Hoe

Waarom

  • Hoewel er sinds 9 november 2020 al aan de Tollebekerbrug wordt gewerkt, start in januari 2021 de geplande renovatie. De herstelwerkzaamheden die in november en december 2020 uitgevoerd zijn, waren nodig na een aanvaring van een schip met de dichte brug, waardoor de brug ernstig beschadigd was.

Planning

Maandag 11 januari 2021 starten de geplande renovatiewerkzaamheden, die zeven weken in beslag nemen. In deze weken, van 11 januari tot 1 maart 2021, is de brug gestremd voor het auto- en landbouwverkeer. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik blijven maken van de brug. Na 1 maart moeten we nog een keer terugkomen om de brug en de leuningen te schilderen. We hadden gehoopt dit in november al te doen en zo te combineren met de herstelreparatie, maar dat is helaas niet gelukt. Het was te koud en te nat om het schilderwerk goed uit te kunnen voeren. De planning is dat we in het voorjaar van 2021 gaan schilderen, tegelijkertijd met de geplande werkzaamheden aan de Zwolsebrug op Urk. Tijdens deze werkzaamheden, die ongeveer twee weken in beslag gaan nemen kan het langzame verkeer en het autoverkeer de brug blijven gebruiken. Voor het landbouwverkeer en vrachtverkeer zullen er een aantal momenten zijn, waarop dat niet lukt. Tegen die tijd laten we weten op welke dagen/tijdstippen dit zal zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

De BouwApp Via de gratis BouwApp kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen. Ook wanneer er onverwachte ontwikkelingen zijn zullen wij die in de BouwApp melden. Via de app kunt u ook vragen stellen of klachten melden.
De omgevingsmanager Heeft u acute vragen of klachten? Dan kunt u ook bellen of Whatsappen met onze omgevingsmanager Seda Dagdelen, via telefoonnummer 06 30 26 17 26.